Trend

Fontana „Vodonoša“ u Beogradu

Fontana „Vodonoša“ u Beogradu nalazi se na teritoriji opštine Novi Beograd.

Bronzana figura „Vodonoša“ postavljena je 2010. godine prilikom sanacije fontane u skladu sa crtežima i skicama pronađenim u Arhivu grada Beograda jer je skulptura koja je tu stajala nestala 90-tih godina.

Prvobitna skulptura je rad Slavoljuba Vave Stankovića, a nova figura je rad vajara Velimira Karavelića i nalazi se u ulici Otona Župančića 5.

Foto: Aleksandar od Beograda

Autor: Aleksandar od Beograda

Dodaci