Trend

Dom Svetog Save u Beogradu

Dom Svetog Save u Beogradu nalazi se na teritoriji opštine Stari grad u Ulici Cara Dušana 13.

Dom Svetog Save podiglo je Društvo Sveti Sava sa zadatkom da širi prosvetu i nacionalno osećanje u narodu, a po projektu arhiktekte Jovana Ilkića.

Dana 10. avgusta 1889. položen je kamen temeljac. a 1890. godine uselila se Uprava Društva,a zatim i Svetosavske škole i Pansiona za pitomce Beogradske trgovačke omladine. U zgradi je bila smeštena državna arhiva, škola za gluvoneme društva Stefan dečanski, Prva beogradska gimanzija-

Grbove južnoslovenskih zemalja, koji se nalaze u lunetama iznad prozora prvog sprata, izradio je likorezac Jovan Hajnrih Noken prema crtežima slikara Đoke Jovanovića.

Godine 1923. zgradi je dograđen treći sprat, prema projektu arhitekte Petra Bajalovića.