Dobro jutro Beograde! Strpljivost

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Neki mere strpljivost čoveka u godinama koliko je čekao određenu stvar. Kod nas se meri vekovima jer mi već nasledno čekamo da nam bude bolje.

Kažu da smo mi Srbi uvek bili protiv vlasti. Izgleda da uvek pogrešno izaberemo.

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili