Dobro jutro Beograde! Obična priča o Vremenu i Sreći

Dobro jutro Beograde!Ovo jutro sam malo stariji,a da li si mi ti mlađi danas?

Rešili Beograđani da isteraju Vreme iz svojih domova,pa ona poče tumarati beogradskim ulicama u nadi da će neki dom da je primi.

Lutalo je Vreme ulicama kad joj u susret naiđe Sreća. Sreća upita Vreme:

„Što lutaš ulicama Vreme? Zar u domove se nisi do sada odomaćila? Ja biram kod koga ću doći,a ti trebaš kod svakoga biti.“

Vreme snuždeno pogleda Sreću,pa joj odgovori:

„Zaboravili su ljudi šta im ja donosim,a samo razmišljaju šta im odnosim.Nekada su svi jurili da sve stignu i da dobiju nešto samnom i bio sam najbolji prijatelj u svakog domaćina ,ali sada u domovima mesta za mene nema.“

Sreća se doseti pa kaže Vremenu:

„Kako ću ja sada deliti ljudima,ako tebe nema? Uđimo zajedno u kuće ali se ti sakri jer ono što im ja dajem nije ništa ako tebe nema.“

I bi tako. Tamo gde je ušla Sreća, ušlo je i Vreme. Vreme je dalo Mudrost ka Sreći.  

Ako ste propustili