Dobro jutro Beograde! Fotelja

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Onaj ko je biran za fotelju nije da bi glumio vlast, već da bi pomagao građanima.

Niko nije biran da bi sprovodio ono što želi, već što većina građana žele.

Kada diraš istoriju sa Kosančićevog venca, deca sa Kosančića znaju da je sačuvaju.

Ako ste propustili