Crkva Svetog Dimitrija u Zemunu

Crkva Svetog Dimitrija u Zemunu

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Zemun

Crkva Svetog Dimitrija u Zemunu ili Hariševa kapela je hram Srpske pravoslavne crkve u Zemunu i nalazi se na Zemunskom pravoslavnom groblju.

Sagrađena je u periodu 1874 – 78. godine.

Crkvu ili ti kapelu je podigao Grigorije Hariš, zemunski trgovac, a na osnovu zaveštanja supruge Marije, rođene Petrović, koja se smatra i njenom ktitorom. Graditelji Hariševe kapele su arh. Svetozar Ivačković, projektant, Josif Marks, građevinar, Pavle Simić, slikar ikonostasa i zanatlije Jovan Kistner, drvorezbar i Samuel Kolmajer, zlatar ikonostasa.

Oštećena je tokom Prvog svetskog rata, a renovirana 1931. i osvećena 28. avgusta.

Ikonostas je poslednji rad Pavla Simića, rađen 1874. u stilu klasicizma.

Ako ste propustili