Božićeva kuća u Grockoj

Božićeva kuća u Grockoj nalazila se u ulici Hajduk Stanka 33. Srušena je početkom devedesetih godina 20. veka.

Podignuta u drugoj polovini 19. veka kao seoska stambena kuća na periferiji varošice.

Pripadala je tipu starije moravske kuće podunavske varijante sa tri prostorije, tremom, doksatom i podrumom.

Kuću je srušio vlasnik početkom devedesetih godina 20. veka da bi izgradio novi objekat.

Ako ste propustili