470. rođendan BEOGRADSKOG ČETVOROJEVANĐELjA

Danas Beogradsko četvorojevanđelje slavi 470. godina. Biblioteka grada Beograda od 4. avgusta do 3. septembra će izložiti Beogradsko četvorojevanđelje u posebnoj vitrini za izlaganje stare i retke građe.

U Beogradu štampana je prva knjiga ćirilicom, poznata kao „Beogradsko četvorojevanđelje“ ili “Četvoroblagovestije”. Prema navodima iz same knjige, 4. avgusta 1552. godine.

Predstavlja izvor o dešavanjima u Beogradu sredinom XVI veka, štampao je Trojan Gundulić, pripadnik dubrovačke kolonije u Beogradu.

Veličina njenih listova je 20 x 30 cm i ima 211 listova.Ukrašena je ornamentima urađenim u kuvanom orahovom drvetu.

Ako ste propustili