Trend

Šta je Vučićeva buna?

Vučićeva buna je bila buna, koju je predvodio Toma Vučić Perišić protiv kneza Mihaila Obrenovića. Pobuna je trajala od 30. avgusta do 7. septembra 1842, kada je knez Mihailo bio...