Zavičajni muzej Žarkovo u Beogradu

Zavičajni muzej Žarkovo u Beogradu

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Čukarica

Adresa: Ace Joksimovića 2

Prva škola u Žarkovu izgrađena je 1840. godine i zaštićen je zakonom kao spomenik kulture. Stara škola je nakon rekonstrukcije 2022. godine preimenovana u Muzej Žarkova i Čukarice – Zavičajni muzej Žarkova.

Prva osnovna škola u Žarkovu počela je sa radom 1840.godine. U i stoj kući pre osnivanja bila je opštinska sudnuca – pletara.

Ideja za osnivanje škole došla je sticajem okolnosti kada je kmet Miloš Životi saznao da njegov sluga Stojan zna da čita i piše. Kmet Miloš predlaže,tada uticajnim ljudima Beograda, da osnuju školu jer učitelja imaju i to upravo slugu Stojana Čola iz Srema.

U osnovanu školu 1840.godine krenulo je 20 đaka sa jedinim učiteljem, nekadašnjim slugom, Stojanom. On je na mestu učitelja bio tu dve godine,kada su se nakon toga smenjivali učitelji.