Trend

Zaostavština Dragomira Glišića

Zaostavština Dragomira Glišića

Država: Srbija

Grad: Beograd

Zaostavština Dragomira Glišića, slikara i ratnog fotografa, čine kuća sa dvorištem izgrađena devedesetih godina 19. veka i atelje sa devedeset šest uljanih slika, trideset crteža i ostalim pokretnim predmetima (slikarski pribor, biblioteka, lični predmeti, nameštaj).