Trend

Za prijavu na fakultete potrebno i do 13.500 dinara

Svi fakulteti objavili su termine za prijavljivanje kandidata, potrebnim dokumentima i o datumima polaganja prijemnog ispita.

Upisni rok na fakultete Univerziteta u Beogradu počinje 19. juna i traje do 22. juna prema rasporedu koji su odredili fakulteti.

Prijava ispita kreće se od 3.000 do 13.500 dinara u zavisnosti od fakulteta.Najskuplja prijava je na Fakultetu organizacionih nauka odnosno – FON.

Na FONU-u prijemni ispit za jedan smer i to matematiku, prijava je 8.000 dinara, a matematika i opšta informisanost 10.500 dinara. Ukoliko polaže za oba smera, matematika je 11.000 din., a uz opštu informisanost cena iznosi 13.500 dinara.

Pored FON-a, tu su Pravni, Elektrotehnički, Učiteljski čija cena do 10.000 dinara. Upis na Učiteljski pored prijave koja košta 6.000 dinara, uplaćuje se i 4.000 dinara za proveru muzičkih, govornih i fizičkih sklonosti.

Na Filozofskom fakultetu cena je 9.630 dinara, a za menadžera bezbednosti na Fakultetu bezbednosti 9.400 dinara.

Prijemni ispit na Šumarskom fakultetu od 8.500 dinara, a na Matematičkom i Saobraćajnom fakultetu 8.000 dinara.

Tehnološko-metalurški fakultet 7.500 dinara, a Ekonomski fakultet 7.490…

Prilikom prijave na konkurs podnosi se na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • svedočanstvo za sve razrede prethodnog srednjoškolskog obrazovanja
  • diplomu o položenom završnom odnosno maturskom ispitu
  • diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti
  • rešenje o priznavanju srednjoškolskih isprava ili potvrda da je postupak započet (za međunarodnu maturu)
  • po potrebi i drugu dokumenti u zavisnosti od fakulteta

Konkurs Univerziteta u Beogradu

Dodaci