Trend

Vlada usvojila odluku o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu

Vlada Republike Srbije usvojila je na jučerašnjoj sednici odluku o visini minimalne cene rada za period januar–decembar 2019. godine, koja predviđa da minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, iznosi 155,30 dinara (neto) po radnom času.

Povećenje od 8,6 odsto primenjivaće se od 1. januara 2019. godine.

Članovi Vlade usvojili su Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u pogledu saradnje na terenu, uključujući i kontekst programa CERN-a za nastavnike i učenike sredljih škola i srodne nastavne i terenske aktivnosti.

Za potpisnika ovog sporazuma ovlašćen je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Usvajanjem ovog zakona obezbediće se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju i dnevno elektronski ažuriraju.

Vlada je danas usvojila i Strategiju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019–2023. godine, sa akcionim planom. Donošenje ovako značajnog dokumenta, pored usklađivanja zakonodavstva s međunarodnim standardima, ima za cilj da ojača svoje operativne kapacitete i deluje proaktivno u pogledu sprečavanja seksualnog zlostavljanja dece na Internetu i podigne nivo svesti građana kada je u pitanju visokotehnološki kriminal.

Nacionalna sportska priznanja, prema odluci Vlade, biće dodeljena Anji Pešić, rođenoj Spasojević i Ivani Đerisilo za osvojene bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u odbojci u Japanu 2006. godine i Vladi Petkoviću za osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u odbojci, koje je održano 2007. godine u Ruskoj Federaciji.

Vlada je usvojila više zaključaka na danas održanoj sednici, a jedan od njih je i Zaključak o usvajanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i privrednog društva Shandong Linglong Tire Co. Ltd sa sedištem u provinciji Shandong u NR Kini.

Takođe, usvojen je i Zaključak o usvajanju Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i privrednog društva Shandong provincial transportation group, Ltd, zaključak o usvajanju Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i privrednog društva Shijiazhuang Zhiyi Zinc Industry Co. Ltd sa sedištem u provinciji Hebej u NR Kini.

Na sednici je usvojen i Zaključak o usvajanju Memoranduma o razumevanju u vezi sa kinesko-srpskim (Hebej) industrijskim parkom prijateljstva između Republike Srbije i Narodne Vlade Hebej pokrajine, kao i Zaključak o usvajanju protokola o realizaciji Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i kompanije Lanzhou Guangtong New Energy Automobile Co. Ltd NR Kina.

Članovi Vlade usvojili su i Zaključak o usvajanju Protokola o razumevanju između Vlade Republike Srbije i HBIS group Co. Ltd, kao i Zaključak o utvrđivanju Osnove za zaključivanje sporazuma o međunarodnom industrijskom partnerstvu između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Međunarodnog industrijskog partnerstva Informatičkog puta svile.

Na sednici je usvojen i Zaključak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora sa kineskom Export-Import bankom u vezi sa odobravanjem kredita za povlašćenog kupca za finansiranje projekta izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd.

Takođe, potvrđen je i Zaključak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje okvirnog sporazuma između Vlade NR Kine i Vlade Republike Srbije o o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma NR Kine za potrebe sprovođenja projekta izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostružnice- Bubanj potok).

Na sednici je usvojen i Zaključak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora sa kineskom Export-Import bankom u vezi sa odobravanjem ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj potok).

Foto:arhiva/Beogradske vesti

Izvor:Vlada Srbije