Uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2022. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu.

Porez na imovinu se plaća tromesečno, prema Zakonu o porezima na imovinu, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka, saopštavaju iz ovog sekretarijata.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada se mogu obratiti od 8 do 18.30 časova.

Ako ste propustili