Trend

Ulica Milošev kladenac zatvorena za saobraćaj

Tokom izvođenja radova na izgradnji saobraćajnice S10 izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u postojećoj regulaciji ulice Milošev kladenac i planiranoj regulaciji ulice Nova 3 na delu katastarskih parcela 762/11, 762/10, 310/4, 310/8 i 310/7 KO Veliki Mokri Lug po građevinskoj dozvoli ROP-BGDU-22441-CPIN-2/2021 IX-20 br. 351-415/2021 od 23.08.2021. godine, biće zatvoren saobraćaj, zauzet i raskopan kolovoz u ul. Milošev kladenac, kod raskrsnice sa ul. Pavla Savića do KP 230/3 KO Zvezdara, u vremenskom periodu od 15.01.2023. do 15.02.2023. godine.