Ukradeni delovi na kontaktnoj mreži brze pruge Beograd–Novi Sad

Sinoć su na brzoj pruzi Beograd–Novi Sad ukradene čvrste tačke kontaktne mreže na sva četiri koloseka, čime je naneta imovinska šteta Železnici Srbije. Na su na delu između Stare i Nove Pazove uvedene lagane vožnje.

Zakon o železnici je predvideo da se za uništenje, oštećenje ili krađu delova železničke infrastrukture, bez obzira na njihovu količinu i vrednost, može izreći kazna zatvora od tri meseca do pet godina, a u slučaju da neko lice zbog toga bude teško povređeno ili se načini imovinska šteta velikih razmera, kazna zatvora je od jedne do osam godina.

Foto: Ilustracija / Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili