Sutra isplata pomoći penzionerima po 20.000 dinara

Republički fond PIO isplatiće novčanu pomoć u iznosu od 20.000 dinara korisnicima penzija (starosnim, prevremenim starosnim, invalidskim i porodičnim penzionerima), korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti (u skladu sa čl. 223 i 225 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Republičkog fonda PIO, koji su ostvarili pravo zaključno sa 23. novembrom 2023. godine.

Dodaci

Ako ste propustili