Šta je Asemanijevo jevanđelje?

Asemanijevo jevanđelje je staroslovenski rukopis na glagoljici iz 10. veka.

Rukopis je izrađen na pergamentu i ima 158 strana koji sadrži Jevanđelja za subotu i nedelju sa beleškama o hrišćanskim praznicima. Ukrašeno je brojnim minijaturama i inicijalima u boji.

Pronađen je 1736. godine u Jerusalimu, a naziv je dobio po njenom pronalazaču i direktoru Vatikanske biblioteke, Džozefu Asemaniiju.

Ako ste propustili