REŽIM RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA TOKOM IZVOĐENjA RADOVA U ULICI PARTIZANSKE AVIJACIJE – FAZA 4

Radovi u ovoj fazi se izvode na delu između zone raskrsnice sa ulicom Stojana Aralice i zone raskrsnice sa ulicom Marka Čelebonovića u periodu od 01.12.2022. godine od 09.00 časova do 05.12.2022. godine. Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake ulice Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Bežanijskoj kosi), pri čemu će se leva kolovozna traka (gledano u smeru ka Bežanijskoj kosi) koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja. Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, predmetna deonica će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će se vozila JLPP-a u zoni radova na sledeći način:

linije br. 74, 75 i 75N će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna i dalje redovnim trasama;
linija br. 76 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna, Rajkova i dalje redovno;
linije br. 612 i 708 će u smeru ka Bežanijskoj kosi saobraćati ulicama Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića, Dr Huga Klajna, Marka Čelebonovića i dalje redovno.
privremeno se izmešta stajalište „Nikole Dobrovića“ za smer prema Bežanijskoj kosi za linije br. 74, 75, 76, 612, 708 i 75N u ulicu Partizanske avijacije, na poziciju oko 40,0 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Marka Čelebonovića;
privremeno se uspostavlja stajalište „Peđe Milosavljevića 1“ za smer prema Bežanijskoj kosi za linije br. 74, 75 i 75N u ulici Peđe Milosavljevića, na poziciji neposredno ispred zone raskrsnice sa ulicom Dr Huga Klajna, dok će vozila sa linija br. 76, 612 i 708 koristiti redovno stajalište „Peđe Milosavljevića“ u smeru ka Zemunu.

Ako ste propustili