PROMENA REŽIMA RADA LINIJE JAVNOG PREVOZA BR. 95 TOKOM IZVOĐENjA RADOVA U ULICI ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Tokom izvođenja Faze 4B radova na rekonstrukciji distributivnog toplovoda sa priključcima – magistrala M3 duž ulice Antifašističke borbe, u zoni raskrsnice sa ulicom Bulevar Milutina Milankovića, u periodu od 21.09.2023. godine do 20.10.2023. godine doći će do promena u radu linije javnog prevoza br. 95.

Radovi se izvode u ulici Antifašističke borbe, na prilazu raskrsnici sa Bulevarom Milutina Milankovića, u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci (u visini razdelnog ostrva), neposredno ispred desnog skretanja u ulicu Bulevar Milutina Milankovića i u desnoj saobraćajnoj traci ulice Antifašističke borbe, posle zone raskrsnice sa Bulevarom Milutina Milankovića ka autoputu zbog čega će vozila javnog linijskog prevoza sa linija broj 95, E1 i E6 (u smeru ka gradu), saobraćati ulicama Jurija Gagarina, Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića i dalje redovno.

Ako ste propustili