PROMENA REŽIMA RADA LINIJA TOKOM IZVOĐENjA RADOVA U ULICI BULEVAR DESPOTA STEFANA

Tokom izvođenja radova na povezivanju i uklapanju energetskog kabla 110 KV Beograd 1 – Beograd 6 u postojeći šaht u ulici Bulevar Despota Stefana doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi po fazama i to:

Faza 8 – radovi na desnoj strani kolovoza (gledano u smeru ka Trgu Repbulike) u ulici Bulevar Despota Stefana, u zoni raskrsnice sa ulicom Jovana Avakumovića u periodu od 26.04. do 03.05.2023. godine. Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka Trgu Republike, pri čemu će ulica Jovana Avakumovića biti zatvorena za saobraćaj.

Vozila JLPP-a sa linija br. 33, 48, 58 i 96 će saobraćati na sledeći način:

  • linije br. 33 i 48 u smeru ka Trgu Slavija će saobraćati ulicama Poenkareova, Cvijićeva, Starine Novaka, Profesora Mihaila Đurića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Zdravka Čelara, Dragoslava Srejovića, Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova i dalje redovnom trasom;
  • linija br. 58 u smeru ka gradu će saobraćati ulicama Poenkareova, Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom;
  • linija br. 96 u smeru ka Borči će saobraćati ulicama Poenkareova, kružni tok u visini Železničke stanice „Dunav“, gde vrši promenu smera kretanja, Poenkareova, priključak iz ulice Poenkareova u ulicu Bulevar Despota Stefana i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Železničkoj stanici „“Pančevački most“ saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Poenkareova i dalje redovnom trasom.

Vozila JLPP-a koja dolaze iz pravca Karaburme će se u zoni radova kretati levom stranom kolovoza koja će biti dvosmerna za saobraćaj.

Privremeno se ukida stajalište „Jovana Avakumovića“ (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N) u ulici Bulevar despota Stefana, gledano u smeru ka gradu.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.

Faza 8a – radovi na desnoj strani kolovoza (gledano u smeru ka Trgu Repbulike) u ulici Bulevar Despota Stefana, u zoni autobuskog stajališta „Jovana Avakumovića“ (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N), u dužini od 10 metara u periodu od 04.05. do 06.05.2023. godine. Tokom izvođenja radova biće zauzeta desna saobraćajne traka, gledano u smeru ka Trgu Repbulike, pri čemu će se vozila JLPP-a u zoni radova kretati slobodnom levom saobraćajnom trakom.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno se ukida stajalište „Jovana Avakumovića“ (šifra st. #352 za linije 16, 23, 27E, 32E, 35, 43, 58, 95 i 101N) u ulici Bulevar despota Stefana, gledano u smeru ka Trg republike.

Faza 8b – radovi na desnoj strani kolovoza (smer ka Trgu Repbulike) u ulici Bulevar Despota Stefana, na delu između pozicije oko 110 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Jovana Avakumovića, do same zone raskrsnice u periodu od 04.05. do 06.05.2023. godine. Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se vozila JLPP-a u zoni radova kretati levom stranom kolovoza koja će biti dvosmerna za saobraćaj.

Faza 9 – radovi se nadovezuju na radove iz prethodne faze i izvode se na desnoj strani kolovoza (smer ka Trgu Repbulike) u ulici Bulevar Despota Stefana i zauzimaju zonu dužine 170 metara ispred prethodne faze u periodu od 07.05. do 15.05.2023. godine. Tokom izvođenja radova biće zauzete obe saobraćajne trake, gledano u smeru ka gradu, pri čemu će se vozila JLPP-a u zoni radova kretati levom stranom kolovoza koja će biti dvosmerna za saobraćaj.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno se izmešta stajalište „Centar za kulturu Vladan Divljan“ (šifra st. #351 za linije 16, 23, 27E, 32E, 33, 35, 43, 48, 95. 96 i 101N – smer ka Karaburmi) na poziciju ED stuba koji se nalazi u ulici Bulevar despota Stefana neposredno ispred raskrsnice sa ulicom Ilirska, odnosno ispred kućnog broja 92.

Ako ste propustili