Trend

PROMENA REŽIMA RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA TOKOM IZVOĐENjA RADOVA U ULICI TRNjACI U OBRENOVCU

Zbog neprijavljenih radova koji se izvode u ulici Trnjaci u Obrenovcu i nemogućnosti normalnog odvijanja javnog prevoza, vozila sa linija javnog prevoza br. 911 i 911A će do daljeg (u pitanju je najmanje 2 meseca) saobraćati na izmenjenoj trasi u oba smera ulicama:
Bogoljuba Uroševića Crnog, Urovačka, Livadska, Put za Urovce, Grobljanska, Put za Duboku baru, Put za Provo, Trnjaci i dalje redovnim trasama.

Stajališta:

  • Privremeno se izmešta stajalište „Krtinska (centar)“ u ulicu Put za Provo, na poziciju oko 20 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Doćula – smer ka Mladosti;
  • Privremeno se izmešta stajalište „Krtinska (Trnjaci)“ u ulicu Trnjaci, na poziciju oko 20 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Put za Provo – smer ka Mladosti;
  • Privremeno se izmešta stajalište „Krtinska (Trnjaci)“ u ulicu Put za Provo , na poziciju oko 20 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Trnjaci – smer ka Obrenovcu;
  • Privremeno se izmešta stajalište „Krtinska (centar)“ u ulicu Put za Duboku baru, na poziciju oko 20 metara posle zone raskrsnice sa ulicom Doćula – smer ka Obrenovcu.