PROMENA REŽIMA RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA TOKOM IZVOĐENjA RADOVA U ULICI KNEZA MILOŠA

Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju ulice Kneza Miloša u Beogradu doći će do promena u radu linija javnog prevoza. Radovi će se izvoditi po fazama i to:

Faza 1A – Radovi na delu između Mosta Gazela i ulice Miloša Pocerca (desna strana gledano ka gradu) u periodu od 19.09. do 21.09.2022. godine u vremenskim intervalima od 22.00 do 06.00 časova. Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake ulice Kneza Miloša (gledano u smeru ka gradu), pri čemu će se srednja saobraćajna traka koristiti za smer prema gradu. Autobusko stajalište „Višegradska“ se privremeno ukida;

Faza 1B – Radovi na delu između ulice Miloša Pocerca i ulice Nemanjina (desna strana gledano ka gradu) u periodu od 22.09. do 23.09.2022. godine u vremenskim intervalima od 22.00 do 06.00 časova. Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake ulice Kneza Miloša (gledano u smeru ka gradu), pri čemu će se srednja saobraćajna traka koristiti za smer ka gradu. Autobusko stajalište „Birčaninova“ se privremeno ukida;

Faza 2A – Radovi na delu između ulice Nemanjina i ulice Miloša Pocerca (desna strana gledano ka Mostarskoj petlji) u periodu od 24.09. do 25.09.2022. godine u vremenskim intervalima od 22.00 do 06.00 časova. Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake ulice Kneza Miloša (gledano u smeru ka Mostarskoj petlji), pri čemu će se srednja saobraćajna traka koristiti za smer prema Mostarskoj petlji;

Faza 2B – Radovi na delu između ulice Miloša Pocerca i Mosta Gazela (desna strana gledano ka Mostarskoj petlji) u periodu od 26.09. do 28.09.2022. godine u vremenskim intervalima od 22.00 do 06.00 časova. Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake ulice Kneza Miloša (gledano u smeru ka Mostarskoj petlji), pri čemu će se srednja saobraćajna traka koristiti za smer prema gradu. Autobusko stajalište „Miloša Pocerca“ se privremeno ukida.

Tokom izvođenja svih faza radova ukidaju se trolejbuske linije br. 40 i 41, dok se uspostavlja privremena autobuska linija br. 41A (Studentski trg – Banjica 2), koja će saobraćati trasom trolejbuske linije br. 41.

Izvor: Sekretarijat za javni prevoz

Ako ste propustili