Trend

PROMENA REŽIMA RADA LINIJA JAVNOG PREVOZA TOKOM IZVOĐENjA RADOVA U ULICI GLAVNA U ZEMUNU – FAZA 3A

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Glavna u Zemunu – Faza 3A u periodu od 23.09. do 08.10.2023. godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na kolovozu i trotoaru u ulici Glavna, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Avijatičarski trg (raskrsnica je slobodna za saobraćaj) do zone raskrsnice sa ulicama Karamatina i Cara Dušana (raskrsnica zatvorena za saobraćaj). Tokom izvođenja radova predmetna deonica će biti potpuno zatvorena za saobraćaj, pa će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

  • vozila sa linija broj 17 i 73 će saobraćati ulicama:

u smeru ka Batajnici – Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Vrtlarska, Ugrinovačka, Novogradska, Cara Dušana i dalje redovnim trasama;
u smeru ka gradu – Cara Dušana, Dobrovoljačka, Ugrinovačka, Vrtlarska, 22.oktobra, Aleksandra Dubčeka i dalje redovnim trasama;

  • vozila sa linije broj 45 će saobraćati ulicama:

u smeru ka terminusu „Zemun (Novi grad)“ – Tošin bunar, Ivićeva, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom;
u smeru ka terminusu „Blok 44“ – Ugrinovačka, Ivićeva, Tošin bunar i dalje redovnom trasom;

  • vozila sa linija broj 83 će saobraćati ulicama:

u smeru ka terminusu „Zemun (Bačka)“ – Aleksandra Dubčeka, 22. oktobra, Vrtlarska, Ugrinovačka i dalje redovnom trasom;
u smeru ka gradu – Ugrinovačka, Vrtlarska 22. oktobra, Aleksandra Dubčeka i dalje redovnom trasom;

  • vozila sa linija broj 84, 704, 706 i 707 će saobraćati ulicama:

u smeru ka Batajnici – Karađorđeva, Avijatičarski trg, 22. oktobra, Vrtlarska, Ugrinovačka, Novogradska, Cara Dušana i dalje redovnim trasama;
u smeru ka gradu – Cara Dušana, Dobrovoljačka, Ugrinovačka, Vrtlarska, 22.oktobra, Avijatičarski trg, Karađorđeva i dalje redovnim trasama.

  • vozila sa linija broj 703, 705 i 706E će saobraćati ulicama:

u smeru ka Batajnici – Terminus „Kej Oslobođenja“, Marka Nikolića, Jovana Subotića, Stevana Markovića, Avijatičarski trg, 22. oktobra, Vrtlarska, Ugrinovačka, Novogradska, Cara Dušana i dalje redovnim trasama;
u smeru ka gradu – Cara Dušana, Dobrovoljačka, Ugrinovačka, Vrtlarska, 22.oktobra, Avijatičarski trg, Stevana Markovića, Kej Oslobođenja, do terminusa „Kej Oslobođenja“.

Stajališta

privremeno se izmešta stajalište “Ugrinovačka“ (šifra st.#805) koje u redovnom režimu koriste linije br. 45 i 83 u ulici Novogradska, na poziciju oko 15,0 metara posle postojeće, odnosno ispred kućnog broja 31;

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti stajališta:

linije br. 45 i 83 u smeru ka ulici Filipa Višnjića:
Novogradska – stajalište koje u redovnom režimu koriste linije br. 81, 81L i 85;

  • linije br. 17, 73, 84, 703, 704, 705, 706, 706E i 707 u smeru ka Batajnici:

Ugrinovačka – stajalište koje u redovnom režimu koriste linije br. 45 i 83;

  • linije br. 17, 73, 84, 703, 704, 705, 706, 706E i 707 u smeru ka Zelenom vencu, Novom Beogradu i terminusu „Kej Oslobođenja“:

Dušanova– stajalište koje u redovnom režimu koriste linije br. 45 i 83;

Vozila sa linije br. 83 će koristiti sva postojeća stajališta na izmenjenom delu trase osim stajališta „Aleksandra Dubčeka“ u ulici 22. oktobra – smer ka ulici Džona Kenedija (šifra st.#312, stajalište koja u redovnom režimu koriste linije 15, 45, 81, 81L i 85).