Promena režima javnog prevoza zbog izgradnje kružne raskrsnice

Tokom izvođenja radova na izgradnji kružne raskrsnice ulica Kralja Aleksandra I, Kralja Petra I i Aleksandra Ace Simovića u Obrenovcu, od 30. septembra do 31. decembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, najavljeno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje zone raskrsnice, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati izmenjenim trasama.

Linije 860, 860E, 860L, 860M, 861A, 862, 863A, 932, 932A, 934, 935, 939, 940, 5570 u smeru ka AS „Obrenovac” saobraćaće sledećom trasom: Obrenovački put – Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – AS „Obrenovac”. U smeru ka Beogradu: AS „Obrenovac” – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Belopoljska – Boška Buhe – Vašarište – Miloša Obrenovića – Obrenovački put i dalje redovnim trasama.

Linija 860 Z u smeru ka Zabrežju saobraćaće trasom: Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – Kralja Milana – Fruškogorska – Popa Leontija Markovića – Nemanjina – Cara Dušana – Prote Mateje Nenadovića – interna saobraćajnica pored Osnovnog suda – Aleksandra Ace Simovića i dalje redovnom trasom. U smeru ka naselju Duboko: Aleksandra Ace Simovića – interna saobraćajnica pored Osnovnog suda – Prote Mateje Nenadovića – Cara Dušana – Fruškogorska – Kralja Milana – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Belopoljska i dalje redovnom trasom.

Linije 860I i 860MV u smeru ka Industrijskoj zoni „Barič” saobraćaće sledećom trasom: Nemanjina – Popa Leontija Markovića – Fruškogorska – Kralja Milana – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Belopoljska – Boška Buhe – Vašarište – Miloša Obrenovića – Obrenovački put i dalje redovnim trasama. U smeru ka naselju Sava: Obrenovački put – Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – Kralja Milana – Fruškogorska – Popa Leontija Markovića – Nemanjina i dalje redovnim trasama.

Linija 860R u smeru ka Trstenici će saobraćati trasom: Obrenovački put – Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – Kralja Milana. U smeru ka Industrijskoj zoni „Barič” koristiće trasu: Kralja Milana – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Belopoljska – Boška Buhe – Vašarište – Miloša Obrenovića – Obrenovački put i dalje redovnom trasom.

Linija 860U u smeru ka Ušću saobraćaće sledećom trasom: Obrenovački put – Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – AS „Obrenovac” i dalje redovnom trasom. U smeru ka Industrijskoj zoni „Barič”: Vojvode Mišića – Kralja Aleksandra I – AS „Obrenovac” – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Belopoljska – Boška Buhe – Vašarište – Miloša Obrenovića – Obrenovački put i dalje redovnom trasom.

Linija 901 u smeru ka Zabrežju će saobraćati trasom: AS „Obrenovac” – Kralja Aleksandra I – Kralja Milana – Fruškogorska – Popa Leontija Markovića – Nemanjina – Cara Dušana – Prote Mateje Nenadovića – interna saobraćajnica pored Osnovnog suda – Aleksandra Ace Simovića i dalje redovnom trasom. U smeru ka AS „Obrenovac”: Aleksandra Ace Simovića – interna saobraćajnica pored Osnovnog suda – Prote Mateje Nenadovića – Cara Dušana – Fruškogorska – Kralja Milana – Kralja Aleksandra I – AS „Obrenovac”.

Linije 902, 903, 904, 913 u smeru ka naselju Mladost koristiće sledeću trasu: AS „Obrenovac” – Kralja Aleksandra I – Kralja Milana – Fruškogorska – Popa Leontija Markovića – Nemanjina i dalje redovnim trasama. U smeru ka AS „Obrenovac”: Nemanjina – Fruškogorska – Kralja Milana – Kralja Aleksandra I i dalje redovnim trasama.

Linije 902A, 912A1 saobraćaće sledećom trasom: Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – Kralja Milana – Fruškogorska – Popa Leontija Markovića – Nemanjina i dalje redovnim trasama.

Linije 911, 911A, 912, 912A u smeru ka Bori Kečiću će saobraćati trasom: Nemanjina – Fruškogorska – Kralja Milana – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Belopoljska i dalje redovnim trasama. U smeru ka TENT-u: Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – Kralja Milana – Fruškogorska – Popa Leontija Markovića – Nemanjina i dalje redovnim trasama.

Linija 912B koristiće sledeću trasu: Nemanjina – Popa Leontija Markovića – Fruškogorska – Kralja Milana – Kralja Aleksandra I – Vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.

Linija 913A saobraćaće sledećom trasom: Nemanjina – Popa Leontija Markovića – Fruškogorska – Kralja Milana – Kralja Aleksandra I i dalje redovnom trasom.

Linija 914 u smeru ka Autobazi koristiće sledeću trasu: AS „Obrenovac” – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Belopoljska – Boška Buhe – Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – Kralja Milana – Fruškogorska – Popa Leontija Markovića – Nemanjina i dalje redovnom trasom. U smeru ka AS „Obrenovac”: Nemanjina – Popa Leontija Markovića – Fruškogorska – Kralja Milana – Kralja Aleksandra I – AS „Obrenovac”.

Linije 936, 937, 939A koristiće sledeću trasu: AS „Obrenovac” – Kralja Aleksandra I – Ljube Nenadovića – Belopoljska – Boška Buhe – Vašarište – Miloša Obrenovića – Obrenovački put i dalje redovnim trasama.

Linija 938 saobraćaće sledećom trasom: Obrenovački put – Miloša Obrenovića – Kralja Petra I – Vuka Karadžića – Kralja Aleksandra I – AS „Obrenovac”.

Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća, kao i privremeno uspostavljena stajališta: „Nemanjina 1” – stajalište se uspostavlja u Ulici popa Leontija Markovića, u smeru ka Obrenovcu, na poziciji ED stuba prekoputa objekta sa kućnim brojem 15 za linije 860I, 860MV, 912B, 913A i 914; „Nemanjina 1” – stajalište se uspostavlja u Ulici popa Leontija Markovića, u smeru ka Surčinu, ispred objekta sa kućnim brojem 11 za linije 860 Z, 860I, 860MV, 901, 902, 902A, 903, 904, 911, 911A, 912, 912A, 912A1, 913, 914; „Fruškogorska” – stajalište se uspostavlja u Fruškogorskoj ulici, u smeru ka Obrenovcu, na poziciji ED stuba ispred objekta sa kućnim brojem 9 (trafo) za linije 860 Z, 901, 902, 903, 904, 911, 911A, 912, 912A, 912B, 913, 913A; „OŠ Posavski partizani” – postojeće stajalište u Ulici Aleksandra Ace Simovića privremeno se izmešta u smeru ka Zabrežju na poziciju prekoputa redovnog za suprotan smer za linije 860 Z i 901.

Ako ste propustili