Trend

Preliminarni rezultati na nivou škola će biti objavljeni 27. juna, a konačni 2. jula.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije saopštilo je da je danas okončano polaganje završnog ispita za učenike osmog razreda, pri čemu će preliminarni rezultati na nivou škola biti objavljeni 27. juna, a konačni 2. jula.

U saopštenju se navodi da su učenici danas polagali kombinovani test, a da su rešenja objavljena na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Ministarstvo do sada nije dobilo povratne informacije sa terena koje bi mogle ukazivati na ozbiljnija odstupanja od procedura, ali i dalje postoji stalna komunikacija sa okružnim upisnim komisijama, supervizorima i ostalim ključnim akterima u procesu sprovođenja završnog ispita.

Učenici su u sredu, 23. juna polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a u četvrtak, 24. juna test iz matematike.

Popunjavanje liste želja elektronskim putem preko portala https://mojasrednjaskola.gov.rs je od 26. juna do 3. jula, a popunjavanje i predaja liste želja u osnovnoj školi, kao i unos u bazu podataka neposredno u osnovnoj školi biće održano 3. i 4. jula, dok će zvanični rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima biti objavljeni 11. jula.

Na završni ispit izašli su učenici osmog razreda i oni koji su polagali prijemni ispit za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničkih škola, polaznici programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, kao i učenici koji su prethodnih godina završili osmi razred, a do sada nisu polagali završni ispit.