PREDSTAVLjANjE MONOGRAFIJE „MUZIKOM KROZ MUZEJ” U ISTORIJSKOM MUZEJU SRBIJE

Istorijski muzej Srbije i udruženje „UNICA ART” imaju zadovoljstvo da Vas pozovu da u četvrtak 9. marta u 13 časova u izložbenom prostoru Muzeja prisustvujete predstavljanju monografije „Muzikom kroz muzej”.

Na predstavljanju će o knjizi govoriti autorke dr Dušica Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije, prof dr Miroslava Ristić, redovni profesor na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, Aleksandra Dimitrijević, predsednica udruženja „UNICA ART”, i recenzenti izdanja akademik Svetislav Božić i dr Aleksandra Kolaković, viša naučna saradnica Instituta za političke studije.

Predstavljanje knjige će svojim muzičkim nastupom upotpuniti Ljubomir Dimitrijević, jedan od osnivača ansambla „Renesans” najstarijeg ansambla za ranu i tradicionalnu muziku, ne samo na području bivše Jugoslavije, nego u čitavoj Evropi.

Interaktivna monografija „Muzikom kroz muzej” na savremen način čitaocima po prvi put prezentuje bogatu notnu građu iz Zbirke arhivske građe Istorijskog muzeja Srbije i upoznaje ih sa muzičkim segmentom kulturno-istorijskog nasleđa Srbije i Balkana.

Naime, monografija, nastala kao rezultat uspešne realizacije istoimenog ciklusa koncerata, posredstvom QR kodova, koji vode do snimaka koncerata na ju-tjub kanalu Muzeja, pruža čitaocima mogućnost da se upoznaju sa brojnim domaćim i stranim muzičkim umetnicima i uživaju u njihovim nastupima tokom prve dve sezone ciklusa, karakterističnog po tome što se, pored numera slavnih svetskih kompozitora, izvode i kompozicije srpskih autora iz muzičke arhivske građe Muzeja.

Imajući u vidu predstavljenu muzičku arhivsku građu, kao i atraktivan način njene prezentacije, ova značajna monografija je namenjena ne samo istoričarima, muzikolozima i kulturolozima, nego i široj čitalačkoj publici.

Ulaz na promociju monografije je slobodan.

Ako ste propustili