Poverenik: U medijima se pominju falsifikovani potpisi građana na izbornim listama

Povodom podnesaka koje nam je uputilo nekoliko građana, a koji se odnose na primedbe u vezi sa davanjem podrške pojedinim izbornim listama, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ovim putem obaveštava javnost i upozorava sve učesnike u izbornom procesu da su dužni da se prema ličnim podacima građana odnose u skladu sa zakonom, saopšteno je na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Obrada ličnih podataka građana, bez osnova u zakonu i bez njihovog pristanka, nedopuštena je i kažnjiva. Sličnih pojava bilo je i tokom ranijih izbora i Poverenik je na njih upozoravao i reagovao u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Kako se od strane organizacija koje prate izbore kao i u medijima pominju falsifikovani potpisi građana na izbornim listama, Poverenik ističe da prema svojim zakonskim nadležnostima nema ovlašćenja niti mogućnosti da utvrđuje verodostojnost potpisa. Krivična dela protiv pravnog saobraćaja su regulisana Krivičnim zakonikom (čl. 355. -358.), te se postojanje takvog krivičnog dela utvrđuje u krivičnom postupku, a ne u postupku inspekcijskog nadzora Poverenika.

Svaki građanin koji sumnja da je došlo do falsifikovanja njegovog potpisa može podneti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, te Poverenik nema ovlašćenja da podnosi pojedinačne krivične prijave u ime građana.

Zakonom o jedinstvenom biračkom spisku propisano je da Ministarstvo nadležno za poslove uprave preko upravne inspekcije nadzire ažuriranje biračkog spiska i vršenje drugih poslova koji su prema ovom zakonu povereni opštinskim, odnosno gradskim upravama, tako da se zainteresovani građani mogu predstavkom obratiti ovoj inspekciji u cilju obezbeđivanja zakonitosti postupanja svih aktera u izbornom procesu, dodaje se u saopštenju Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

U medijima su se pojavili navodi da su se na nekim izbornim listama našli falsifikovani potpisi i lični podaci građana ali i nekih javnih ličnosti kao i novinarke Jelene Zorić čiji podaci su se našli na dve izborne liste. Jelena Zorić je podnela prigovor Gradskoj izbornoj komisiji ali njen prigovor je odbijenkao neosnovan.

Jelena Zorić za Nova.rs kaže da je komisija praktično rekla da je sve što notar i overitelj overe za njih validno.

„Pa, šta je sledeće? Da mi prodaju stan? Dignu kredit na moje ime? Stave me na poternicu? Pritom, ovakva odluka doneta je na sednici koju je predsednik GIK Zoran Lukić sazvao sinoć u devet sati, da se održi 15 minuta kasnije, kad su već svi članovi komisije otišli kućama. Takvo ponašanje Zorana Lukića i odbijanje mojih prigovora, sa ovako skandaloznim objašnjenjima, samo potvrđuje sumnje da pipci cele ujdurme kreću od vlasti i njihovih službi. dakle, nađu podobnog notara ili overitelja koji lupi pečat i zapečate ti život“, navodi Zorić za novu.rs.

Izvor: Poverenik / Beogradske vesti / Nova.rs

Foto: Ilustracija / A.M

Ako ste propustili