Trend

Postavljeni novi stalni sudski tumači za osobe oštećenog sluha

Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je postavilo 17 stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica, što je prvo postavljenje tih sudskih tumača posle gotovo jedne decenije.
U saopštenju se navodi da su u Elektronskoj evidenciji stalnih sudskih prevodilaca i tumača do sada bila registrovana tri tumača za lica sa oštećenim sluhom.

Ministarstvo pravde je obavestilo više sudove prema prebivalištu postavljenih tumača o obavezi pozivanja postavljenih tumača za polaganje zakletve.

Nakon polaganja zakletve, postavljeni tumači biće uneti u Elektronsku evidenciju (registar) stalnih sudskih prevodilaca i tumača, koja je javno dostupna i nalazi se na internet prezentaciji Ministarstva.

Oglas za postavljenje stalnih sudskih tumača za znakovni jezik za gluva lica sa područja viših sudova u Republici Srbije objavljen je polovinom novembra 2016. godine, dodaje se u saopštenju.