Ponovno puštanje u rad autobuskih linija preko Savskog trga

Počev od petka 04.03.2022. godine od 09.00 časova ponovo se uspostavlja autobuski saobraćaj na Savskom trgu. Završetkom radova na Savskom trgu i povezivanjem Nemanjine i Karađorđeve ulice sa Savskom ulicom, uspostavlja se nova organizacija i režim linija javnog prevoza i to:

  • linija br. 36 će u smeru prema Mostaru saobraćati ulicama Nemanjina, Savski trg, Savska i dalje postojećom trasom, dok će u smeru prema Trgu Slavija saobraćati ulicama Bulevar Vudroa Vilsona, Nikolaja Kravcova, Savska, Savski trg, Nemanjina i dalje postojećom trasom;
  • linije br. 78 i 83 će u smeru prema Novom Beogradu saobraćati ulicama Nemanjina, Balkanska, Mihaila Bogićevića, Karađorđeva i dalje postojećim trasama, dok u suprotnom smeru neće menjati trase;
  • linije br. 51, 511 i 601 će u smeru prema Belim vodama, Sremčici i Surčinu saobraćati ulicama Bulevar Vudroa Vilsona, Zemunski put, Karađorđeva, Savski trg, Savska i dalje postojećim trasama, dok u suprotnom smeru neće menjati trase.

Autobuske linije JLPP br. 3A, 36, 51, 511 i 601 u zoni Savskog trga koristiće u ul. Savska privremena stajališta u zoni objekta JP „Pošta Srbije“, dok će linije br. 78 i 83 u ul. Balkanska koristiti postojeće stajalište „Nemanjina“.

Novom organizacijom linija JLPP u zoni Savskog trga korisnicima je je omogućeno da korišćenjem ranije uspostavljenih tramvajskih linija JLPP br. 7, 9, 11 i 12, kao i navednih autobuskih linija 3A, 36, 51, 78, 83, 511 i 601, na jednom od najznačajnih čvorišta u gradu presedanjem kreiraju vezi i realizuju putovanje do različitih centara atrakcije na široj teritoriji grada.

Ako ste propustili