Trend

OSNOVANO SRPSKO ISTORIJSKO DRUŠTVO

Danas je u Istorijskom muzeju Srbije, na dan kada obeležavamo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, osnovano Srpsko istorijsko društvo.

Osnivačkoj skupštini Srpskog istorijskog društva prisustvovao je veliki broj istoričara iz čitave zemlje i regiona, a među njima profesori univerziteta, naučnici, stručnjaci u oblasti kulture i nastavnici u osnovnim i srednjim školama. Srpsko istorijsko društvo je kao svoje osnovne i trajne ciljeve utvrdilo potrebu
jačanja svesti o značaju kritičke naučne istoriografije putem transfera naučnih rezultata, znanja i dostignuća na društvenu zajednicu u celini, a posebno na obrazovneprograme osnovnih i srednjih škola, kao i ostvarivanje saradnje sa državnim i drugimustanovama, organima vlasti, kao i srodnim udruženjima u Srbiji i inostranstvu.

Istovremeno, osnovni zadaci Srpskog istorijskog društva obuhvataju procese koje imaju za cilj da se kroz usvojene programe rada i operativne planove organizuju aktivnosti na zaštiti, uređenju i čuvanju srpske kulturno–istorijske, duhovne i druge baštine; organizuju stručni i naučni skupovi, naučno-istraživački rad, obrazovni programi, izložbe, tribine, predstavljanja knjiga i časopisa, studijski boravci i studijska putovanja, a sve to sa ciljem obogaćivanja i objektivizacije znanja građana o nacionalnoj i opštoj istoriji; bavljenje izdavačkom delatnošću sa ciljem popularizacije kritičke naučne istoriografije; korišćenje isključivo naučnih argumenta sa ciljem odlučnog suprotstavljanja nekritičkoj i nenaučnoj reviziji
prošlosti, kao i pseudoistoriji i zloupotrebi prošlosti u političke, ideološke i druge svrhe.

Nakon usvajanja Statuta, za prvu predsednicu Srpskog istorijskog društva
jednoglasno je izabrana jedna od najistaknutijih srpskih istoričarki dr Suzana Rajić,
redovna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, šef Katedre za
istoriju srpskog naroda u Novom veku i upravnica Centra za srpske studije na
Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Za potpredsednike Srpskog istorijskog društva izabrani su dr Dragoljub Marjanović, vanredni profesor Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta

Univerziteta u Beogradu, i muzejski savetnik Goran Vasić, član Nacionalnog saveta za kulturu Republike Srbije.Skupština Srpskog istorijskog društva izabrala je tom prilikom i sekretara, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Veća časti, kao i članove stalnih sekcija za prosvetu, odnosno za arhive, biblioteke, muzeje i zavode za zaštitu spomenika kulture.

Ovom prilikom naglašavamo i to da članovi Srpskog istorijskog društva mogu
isključivo da budu lica koja poseduju zvanja diplomiranog istoričara, profesora
istorije, master istoričara, magistra istorijskih nauka i/ili doktora istorijskih
nauka. Članovi Srpskog istorijskog društva, dakle, mogu biti svi državljani Republike
Srbije, kao i pripadnici našeg srpskog naroda, čije je prebivalište u inostranstvu, a
koji poseduju prethodno navedena zvanja.

Narednih dana očekuje se osnivanje i prvih podružnica, i to u Beogradu, Novom
Sadu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici, Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu, kao i u drugim
gradovima na području Republike Srbije, ali i na onim prostorima gde u kontinuitetu
žive pripadnici srpskog naroda.

Svi istoričari zainteresovani da se uključe u rad Srpskog istorijskog društva
srdačno su pozvani da to učine tako što će tu svoju želju izraziti putem adrese
elektronske pošte: [email protected]
Srpsko istorijsko društvo ima svoje stalno sedište u Beogradu, na adresi
Patrijarha Pavla br. 2 (Konak kneza Miloša).

O predsednici Srpskog istorijskog društva

Dr Suzana Rajić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođena je 4. oktobra 1973. godine. Studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu završila je 1997. godine. Postdiplomske studije završila je na istom fakultetu 2000. godine, odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Vlada Nikole Hristića 1888–1889. godine“. Doktorsku tezu ,,Vladan Đorđević – biografija pouzdanog obrenovićevca“, odbranila je 25. januara 2005. godine. U zvanje asistenta-pripravnika na Filozofskom fakultetu u Beogradu izabrana je 1998, asistenta 2001, docenta 2005, vanrednog profesora 2011. i redovnog profesora 2015. godine. Upravnica je Centra zasrpske studije Filozofskog fakulteta i Glavni i odgovorni urednik časopisa Centra –Srpske studije/Serbian Studies (ISSN 2217–5687). Deset godina zaredom učestvovala je u organizaciji seminara, stručnih skupova i konferencija za nastavnike istorijeosnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji, koji su održavani na Filozofskom fakultetu u Beogradu (akreditovani kod ZUOV-a).

Bavi se srpskom istorijom u 19. i početkom 20. veka, posebno izučavanjem državnih institucija, uticajem inteligencije u modernizaciji državnog i društvenog života i delovanjem političkih stranaka. Do sada je objavila više posebnih i koautorskih izdanja: D. Vasić, Devetstotreća. Prilozi za istoriju Srbije 1900–1907,

Beograd: ZUNS, 2003; Vlada Nikole Hristića 1888/89, Beograd: Narodna knjiga, 2003; M S. Piroćanac, Beleške, Beograd: ZUNS, 2004; Vladan Đorđević. Biografija pouzdanog obrenovićevca, Beograd: ZUNS, 2007; Morava, Beograd: ZUNS, 2006. (koautor); Vlade Srbije 1805–2005, Beograd: ZUNS, 2005. (koautor); Aleksandar Obrenović vladar na prelazu vekova sukobljeni svetovi, Beograd: SKZ, 2011, 2014; Spoljna politika Srbije
1868–1878 između očekivanja i realnosti, Beograd: SKZ, 2015.