Trend

Opština Čukarica

Opština Čukarica

Država: Srbija:

Površina: 157 km²

Status: opština Beograda

Slava: Sveta Trojica

Dan opštine: 30. decembar

Adresa: Šumadijski trg 2

Web: www.cukarica.rs

Tel. 011/3052-100

Ada Ciganlija

Opština Čukarica je jedna od 17 beogradskih opština. Imе jе dоbila pо Čukarеvоj mеhani i Čukar čеsmi kоjе su sе nalazilе u blizini današnje Crkve svetog Đorđa. Mehanu je držao Stojko Čukara 1850.godine.

DAN OPŠTINE ČUKARICA – 30. dеcеmbra 1911. gоdinе,ukazоm kralja Pеtra I , sеlо Čukarica jе izdvоjеnо iz Оpštinе žarkоvačkе u pоsеbnu оpštinu, pa sе danas taj datum slavi kaо dan оpštinе.

SLAVA OPŠTINE – Sveta Trojica

VAŽNI DATUMI OPŠTINE:

 • Dan srpskog parlamentarizma – Prva ustanička Narodna skupština u Ostružnici 1804. godine, 15. maj
 • Dan oslobođenja Čukarice u Prvom svetskom ratu, 1. novembar
 • Dan oslobođenja Čukarice u Drugom svetskom ratu, 19. oktobar
 • Dan Opštine Čukarica (dan osnivanja Opštine 1911. godine), 30. decembar

ORGANI GO ČUKARICA:

 • Predsednik GO Čukarica, tel. 3052-111, faks 3052-470, e-mail: [email protected]
 • Opštinsko veće, tel. 3052-120, faks 3052-472
 • Javno pravobranilaštvo, tel. 3052-202

OPŠTINSKA UPRAVA:

 • Načelnik Opštinske uprave, tel. 3052-111, faks 3052-470, e-mail: [email protected]
 • Odeljenje za kancelariske poslove, upravljanje ljudskim resursima i biračke spiskove, tel. 3052-136
 • Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove, tel. 3052-210
 • Odeljenje za građevinske i komunalne poslove, tel. 3052-228
 • Odeljenje za poslove ozakonjenja objekata, tel. 3052-273
 • Odeljenje za komunalnu inspekciju, tel. 3052-258
 • Odeljenje za finansije i privredu, tel. 3052-170
 • Odeljenje za društvene delatnosti, tel. 3052-278
 • Odeljenje za zajedničke poslove opštinskih organa, tel. 3052-277

MESNE ZAJEDNICE:

 • MZ „Banovo brdo“, Požeška 76-78, tel. 3552-345
 • MZ „Čukarička padina“, Obalskih radnika 39a, tel. 3541-758
 • MZ „Mihajlovac“, Nedeljka Čabrinovića 54, tel. 3552-724
 • MZ „Cerak“, Kosmajska 56a, tel. 2510-040
 • MZ „Žarkovo“, Mihaila Valtrovića 36a, tel. 2511-038
 • MZ i Uslužni centar „Železnik“, Darinke Radović 35, tel. 2571-285
 • MZ „Rušanj“, 13. septembra 27, tel. 8000-200
 • MZ „Ostružnica“, Savska 7, tel. 8070-140
 • MZ „Umka“, 13. oktobra 46, tel. 8026-098
 • MZ „Sremčica“, Beogradska 157, tel. 2523-511
 • MZ „Velika Moštanica“, 10. oktobra 18, tel. 8075-222

Gradski i republički organi u zgradi GO Čukarica:

UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA

www.finansijebgd.org
Odeljenje Čukarica, Lješka 17, tel. 3052-420

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA

Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava – Čukarica
Uprava Gradske opštine Čukarica – tel. 3052-432, e-mail: [email protected]

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD-SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ČUKARICA

Telefoni: 2651-321, 2651-311, 2651-312, 2651-313, www.rgz.gov.rs
e- mail: [email protected]

POLICIJSKA STANICA ČUKARICA, Lješka 17

 • Lične karte i pasoš 3556-587 i 3052-338
 • Poslovi oružja 3556-587 i 3052-337
 • Vozačke i saobraćajne dozvole (zgrada Pošte) 3574-093
 • Dežurna služba 3003-005 i 3052-339

SANITARNA INSPEKCIJA, Bore Markovića 23, 3553-479

PORESKA UPRAVA

www.poreskauprava.gov.rs

Filijala Čukarica

 • Načelnik prinudne naplate 3052-300
 • Kontrola fizičkih lica 3052-307
 • Referent prinudne naplate 3052-303, 3052-305, 3052-307 i 3052-324
 • Referent za preduzetnike 3052-302, 3052-306 i 3052-308
 • Porez na apsolutna prava 3052-309
 • Porez na motorna vozila 3052-310
 • Porez na imovinu 3052-312
 • Prinudna naplata 3052-316
 • Pisarnica 3052-310

MINISTARSTVO ODBRANE

 • Odsek Čukarica 3052-360

Dodaci