Trend

Od sutra obavezni novi sistemi e-fiskalizacije i e-faktura

Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije saopštilo je da je primena novog modela elektronske fiskalizacije, koji je ključna poluga u borbi protiv sive ekonomije, od sutra obavezna u Srbiji, a istovremeno će u javnom sektoru početi i primena sistema elektronskih faktura.

Kada je reč o e-fiskalizaciji, ovaj model podrazumeva upotrebu novog hardverskog ili softverskog rešenja, a u skladu sa tim potrebno je da od sutra svi obveznici izdaju nove fiskalne račune sa QR kodom, kako bi nastavili da rade u skladu sa zakonom.

Tranzicioni period za prelazak na novi model fiskalizacije je počeo 1. novembra i završava se danas. U toku trajanja tranzicionog perioda paralelno su funkcionisali stari i novi model, koji će od sutra biti obavezan za sve obveznike fiskalizacije.

Država je, kako poreski obveznici ne bi imali trošak prelaska na novi model fiskalizacije, obezbedila subvencije u iznosu od 100 evra po uređaju i 100 evra po lokaciji za sve koji su se prijavili za tu vrstu pomoći, a za privrednike koji nisu u sistemu PDV-a taj iznos je bio veći za 20 odsto.

Za subvencije se prijavilo 130.966 obveznika fiskalizacije, a ukupno je u tu svrhu isplaćeno približno pet milijardi dinara.

Prednosti koje donosi novi sistem su brojne za državu, privredu i građane, jer se na taj način suzbija nelojalna konkurencija i omogućava efikasnija borba protiv sive ekonomije, olakšava poslovanje, smanjuju troškovi na duži rok, ukida se nepotrebno administriranje i stvara bolji poslovni ambijent.

Naime, ukida se trošak fiskalizacije/defiskalizacije kasa, godišnjih servisa fiskalnih uređaja, nestaje trošak kupovine i skladištenja takozvanih kontrolnih traka, ukida se pretplata kod mobilnih provajdera za GPRS.

Takođe, novim modelom fiskalizacije se stvaraju uslovi za efikasno praćenje i kontrolu poreskih obveznika kod kojih postoji rizik od izbegavanja plaćanja poreza.

Ujedno, revnosni obveznici fiskalizacije će biti pošteđeni nepotrebnih kontrola. Omogućava se i veći broj poreskih kontrola u sedištu poreskog organa, što će smanjiti potrebu za terenskim kontrolama. S obzirom na to da će inspektori dobijati kvalitetne podatke, vreme koje su uštedeli mogu da iskoriste za druge zadatke.

Ono što je važno za građane jeste da novi model fiskalizacije predviđa postojanje QR koda na svakom fiskalnom isečku, čime kupci, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je račun izdat u skladu sa zakonom i čijim skeniranjem mobilnim telefonom kupac uspostavlja vezu sa Poreskom upravom i dobija informacije da li je njegov račun original, da li je prosleđen u PU ili ne.

Na taj način je svaki kupac ujedno i kontrolor fiskalnih računa, što povećava mogućnost otkrivanja svih koji falsifikuju fiskalne račune.

Kada je reč o novom sistemu elektronskih faktura, od sutra nastupa obaveza subjekta javnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu, i da izdaje elektronske fakture drugom subjektu javnog sektora.

Takođe, sutra nastupa obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora.

To znači da od sutra poslovanje sa državom postaje ekonomičnije i sigurnije, a Zakonom o elektronskom fakturisanju propisan način slanja, primanja i čuvanja e-faktura će postepeno usvojiti i privredni subjekti u međusobnim transakcijama.

Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora primenjivaće se od 1. jula.

Na kraju, obaveze izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora nastupaju od 1. januara 2023. godine. To su ujedno i datumi od kada se primenjuje obaveza da se elektronski evidentira obračun poreza na dodatu vrednosti.

Produkciona verzija Sistema elektronskih faktura dostupna je na adresi https://efaktura.mfin.gov.rs, a od trenutka registracije se primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju, što, između ostalog, podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

Korišćenje sistema elektronskih faktura će biti besplatno, a benefiti koje će ovaj sistem doneti su brojni. Primena Zakona o e-fakturama sasvim sigurno će dovesti do ubrzanja procesa rada i poslovanja i obezbediti veću pravnu sigurnost svim poslovnim subjektima kada je reč o dostavljanju i primanju faktura, kao i njihovo bolje čuvanje.

Takođe, novi sistem razmene faktura omogućiće bržu naplatu između privrednih subjekata, uz pozitivan uticaj na smanjenje pojedinih troškova koja sada snose preduzeća.

Istovremeno, omogućava se ušteda u vremenu potrebnom za rad sa fakturama, jer nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura u papirnom obliku. Ušteda u vremenu će biti ostvarena i zato što pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva.

Primenom Zakona o elektronskom fakturisanju, privredni subjekti koji su u sistemu poreza na dodatu vrednost moći će da računaju da će se znatno ubrzati povrat PDV-a.

Naime, ukoliko se ulazna i izlazna faktura poklope u sistemu, omogućiće se mnogo brži povrat PDV-a, a ne kao što je do sada rok bio 45 dana. Time će biti rešena jedna od osnovnih zamerki koje se mogu čuti od strane privrede, kada je u pitanju povrat PDV-a. Upotrebom sistema elektronskog fakturisanja, to pitanje će u potpunosti biti rešeno.