OBAVEŠTENjE O IZMENAMA U POSTOJEĆIM BIRAČKIM MESTIMA NA SAVSKOM VENCU

Gradska izborna komisija usvojila je na sednici održanoj 13.4.2024. Odluku o određivanju biračkih mesta na teritoriji grada Beograda za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanim za 2. jun 2024. godine.

Prilikom sačinjavanja odluke, striktno se vodilo računa o preporukama iz Izveštaja ODIHR/OEBS, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Gradske izborne komisije, da se postojeća biračka mesta sa više od 1.800 birača podele na adekvatan način kako bi se navedena preporuka ispunila i unapredio izborni proces.

Ovom odlukom utvrđen je broj od 37 biračkih mesta na teritoriji Gradske opštine Savski venac i izvršene su sledeće promene:

Biračko mesto br. 11 je podeljeno i formirano je novo biračko mesto u istom objektu, br. 36 „Škola za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju“ na adresi Miloša Pocerca br. 2 koje obuhvata ulice Hercegovačka br. 14-16 i 15-23 i Luke Ćelovića Trebinjca

Biračko mesto 27 je podeljeno i formirano je novo biračko mesto u istom objektu, br. 37 „ MZ Topčidersko brdo – Senjak “ na adresi Vase Pelagića br. 34 koje obuhvata ulice Andre Nikolića, Banjičkih žrtava, Bulevar Vojvode Mišića 18-26 i 71-89, Vukovarska 2, Drvarska, Drinićka, Dušana Radenkovića, Župana Časlava, Istarska, Kaćanskog, Lazarevačka, Puškinova, Radnička, Rožajska, Stolačka i Topčiderska.

Građani sa prebivalištem u Kronštatskoj ulici (koja je ranije pripradala biračkom mestu br. 35) glasaju na biračkom mestu br. 32 koje se nalazi u istom objektu MZ “Dedinje“ na adresi Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića br. 29.

Ostala biračka mesta na teritoriji opštine Savski venac ostaju nepromenjena.

Ako ste propustili