Nova cena prirodnog gasa za javno snabdevanje od 1. januara 2023. godine

Nova cena gasa za javno snabdevanje za tarifu „energent“ primenjivaće se od 1. janura 2023. godine i za kategoriju domaćinstva iznosiće 3,84 dinara po kilovat času, a za ostale kategorije tarifnih kupaca 3,64 din/kWh. Svi ostali elementi za obračun naknade za isporučeni prirodni gas ostaće nepromenjeni.

Nova cena prirodnog gasa utvrđena je u skladu sa važećom Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje i za istu je dobijena saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije 28. novembra 2022.godine, saopštili su iz Beogradskih elektrana.

Ako ste propustili