Trend

Noć u Etnografskom muzeju

Oni koji žele da u Etnografskom muzeju igraju Žmurke 18. maja od 20 do 01 časova, na ulazu u Muzej dobiće odštampane fotografije predmeta koje treba da pronađu na izložbi. Osim u Muzeju, fotografije predmeta se mogu naći i na linku.

Skriveni predmeti se nalaze na sva tri nivoa postavke.

Kada tragač pronađe predmet, fotografiše ga mobilnim telefonom. Skriveno je ukupno 50 predmeta. Fotografije pronađenih predmeta tragač treba da pokaže zaposlenima u Muzeju koji će sedeti za kontrolnim punktom.

Nagrada koju će tragač dobiti zavisi od toga da li je pronašao minimum 35 predmeta ili svih 50. Parovi i grupe dobijaju jednu nagradu.

Izvor: Etnografski muzej