Klinike, bolnice, zavodi, instituti u Beogradu

Klinike, bolnice, zavodi, instituti u Beogradu

Grad: Beograd

Foto: arhiva/A.M

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
Pasterova 2, 3618-444, 3617-777, faks 2657-949
www.kcs.ac.rs

 • Urgentni centar, Pasterova 2, 3618-444
 • Poliklinika Kliničkog centra, Višegradska 26, 3617-777
 • Klinika za infektivne i tropsske bolesti, Bulevar oslobođenja 16, 2683-366
 • Klinika za neurohirurgiju, Dr Koste Todorovića 4, 3662-258
 • Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Dr Subotića 13, 3639 – 709
 • Klinika za hematologiju, Dr Koste Todorovića 2, 366-3366
 • Klinika za psihijatriju, Pasterova 2, 2657-955
 • Klinika za neurologiju, Dr Subotića Starijeg 6, 3064-200
 • Klinika za kardiologiju, Dr Koste Todorovića 8, 3065-176
 • Klinika za kardiohirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, 3065-176
 • Klinika za vaskularnu hirurgiju, Dr Koste Todorovića 8, 3065-176
 • Klinika za pulmologiju, Dr Koste Todorovića 26, 3618-476
 • Klinika za grudnu hirurgiju, Dr Koste Todorovića 26, 3663-184
 • Klinika za digestivnu hirurgiju – Dr Koste Todorovića 6, 3663-749, 3663-207
 • Klinika za gastroenterologiju, Koste Todorovića 2, 3663-049
 • Klinika za urologiju, Resavska 51, 3663-207, 3663-208
 • Klinika za nefrologiju, Pasterova 2, 3617-127
 • Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Koste Todorovića 26, 3615-592
 • Klinika za očne bolesti, Pasterova 2, 3618-444
 • Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju, Pasterova 2, 2643-694
 • Klinika za dermatovenerologiju, Deligradska 34, 3662-449, 3662-481
 • Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Koste Todorovića 26, 3617-777
 • Klinika za alergologiju i imunologiju, Dr Koste Todorovića 2, 3663-222
 • Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Pasterova 2, 3615-605
 • Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Zvečanska 9, 2647-766
 • Centar za medicinsku biohemiju, Višegradska 26, 3663-205
 • Centar za nuklearnu medicinu, Višegradska 26, 3615-641
 • Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Pasterova 2, 3618-444
 • Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Pasterova 2, 3615-554
 • Pejsmejker centar, Dr Koste Todorovića 8, 3615-621
 • Centar za naučno-istraživački rad, obrazovno-nastavnu delatnost, Višegradska 26, 3663-162
 • Služba za bolničku epidemiologiju i higijenu ishrane, Pasterova 2, 3662-351
 • Služba za farmaceutsku delatnost i snabdevanje, Višegradska 26, 3610-668
 • Služba za mikrobiologiju, Pasterova 2, 3662-276
 • Služba za patohistologiju, Koste Todorovića 6, 366-3753
 • Služba za organizaciju, planiranje, socijalnu medicinu, ekonomiju poslovanja i medicinsku informatiku, Pasterova 2, 3662-020
 • Služba za pravne poslove, Pasterova 2, 3618-444
 • Služba za ekonomsko finansijske poslove, Pasterova 2, 2688-080
 • Služba za tehničke i druge poslove, Pasterova 2, 2642-960

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTRI:

 • KBC „Zvezdara“, Dimitrija Tucovića 161, 3806-969, www.kbczvezdara.rs
 • KBC „Zemun“, Zemun, Vukova 9, 3772-666, www.kbczemun.rs
 • KBC „Dr Dragiša Mišović“, Heroja Milana Tepića 1, 3630-600, www.dragisamisovic.bg.ac.rs
 • KBC „Bežanijska kosa“, Zemun, Bežanijska kosa bb, 3010-777, www.bkosa.rs

KLINIKE:

 • Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Sokobanjska 13, 2660-755, www.rehabilitacija.rs
 • Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Dr Subotića 6a, 2658-355
 • Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, 2060-600, www.udk.bg.ac.rs
 • Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front“, Kraljice Natalije 62, 2068 – 250, www.gakfront.org

SPECIJALNE BOLNICE:

 • Specijalna bolnica „Sveti Sava“, Nemanjina 2, 2066-800, www.svetisava.rs
 • Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Višegradska 26, 3636-400, www.lazalazarevic.rs
 • Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Sokobanjska 17a, 2667-755, www.sbcprn.com
 • Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Bulevar vojvode Putnika 7, 2650-246, www.zop.rs
 • Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Teodora Drajzera 44, 3671-429, www.drajzerova.org.rs
 • Specijalna bolnica za interne bolesti, Mladenovac, Vojvode Mišića 2, 8231-988, www.sbib.rs
 • Specijalna bolnica za endemsku nefropatiju, Lazarevac, Đorđa Kovačevića 27, 8120-164, www.nefropatijalaz.org.rs

ZAVODI:

 • Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Bul. Franše D’Eperea 5, tel. 194, 3615-001, 3614-690, www.beograd94.rs
 • Gradski zavod za javno zdravlje, Bul. despota Stefana 54a, 2078-600, www.zdravlje.org.rs
 • Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Preševska 35, tel. 3811-800, www.bolestipluca.org.rs
 • Gradski zavod za kožne i venerične bolesti, Džordža Vašingtona 17, 3249-192, beogradgzkvb.zavod.rfzo.rs
 • Gradski zavod za gerontologiju, Kralja Milutina 52/I, 2067-800, www.gerontology.co.rs
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Krunska 57, tel. 2433-488, www.zzzzsbg.rs​
 • Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, Trebevićka 16, 3054-000, www.biocidi.org.rs
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, Durmitorska 9, 3615-665, www.zzzzmup.rs
 • Zavod za farmaciju Srbije, Vojvode Stepe 458, 3986-748
 • Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju, Kralja Milutina 52, 2681-667, www.zgp.org.rs

INSTITUTI:

 • Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut“, Dr Subotića 5, 2684-566, www.batut.org.rs
 • Institut za transfuziju krvi Srbije, Svetog Save 39, 2442-651, www.nbti.org.rs
 • Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Vojvode Stepe 458, 3953-700, www.torlakinstitut.com
 • Institut za neonatologiju, Kralja Milutina 50, 3630-101, www.neonatologija.rs
 • Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“, Mihajla Avramovića 28, 6660-466, www.iohbb.edu.rs
 • Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Heroja Milana Tepića 1, 3601-701, www.ikvbd.com
 • Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Novi Beograd, Radoja Dakića 6-8, 3108-108, www.imd.org.rs
 • Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37, 3307-500, www.imh.org.rs
 • Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, 2067-100, www.ncrc.ac.rs
 • Institut za reumatologiju, Resavska 69, 3600-800, www.reumatologija.org.rs
 • Institut za rehabilitaciju, Sokobanjska 17, 2660-266, www.rehabilitacija.com

Vojnomedicinska akademija, Crnotravska 17, 2662-755, www.vma.mod.gov.rs

Dodaci