Izmena saobraćaja vozova iz sistema BG:VOZ

„Srbijavoz” a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 28 novembra 2023. godine, došlo do izmene saobraćaja vozova iz sistema BG:VOZ.

Voz koji polazi iz Ovče za Batajnicu u 08:14 časova,i iz Batajnice za Ovču u 09:27 časova,neće saobraćati iz tehničkih razloga.

„Srbijavoz” a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 28 novembra 2023. godine, došlo do izmene saobraćaja vozova iz sistema BG:VOZ.

Voz koji polazi iz Ovče za Resnik u 08:52 časova,i iz Resnika za Ovču u 10:31 časova,neće saobraćati iz tehničkih razloga.

,,Srbijavoz” a.d. obaveštava korisnike usluga da će, zbog infrastrukturnih radova, 29. novembra 2023. godine doći do privremene izmene saobraćaja vozova na relaciji Subotica-Zrenjanin-Subotica.

Voz koji iz Subotice za Zrenjanin polazi u 07:06 časova i iz Zrenjanina za Suboticu u 10:40 časova, izostaje na celom prevoznom putu.

Za putnike ovih vozova biće organizovan autobuski prevoz na relaciji Subotica-Zrenjanin-Subotica.

„Srbijavoz” a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 28. novembra 2023. godine, došlo do izmene saobraćaja voza iz sistema BG:VOZ.

Voz koji polazi iz Resnika za Zemun u 09:01 časova ,neće saobraćati iz tehničkih razloga.

Ako ste propustili