Izmena režima saobraćaja u Vojvode Stepe

Tokom radova na na izgradnji kanalizacione mreže u regulaciji postojećih saobraćajnica, koje izvodi Grad Beograd, za potrebe Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P., biće izmenjen režim saobraćaja u ul. Vojvode Stepe, u vremenskom periodu od 04.04.2024. do 26.04.2024. godine, po fazama.

  • Faza 26: zauzet i raskopan kolovoz u ul. Vojvode Stepe, na delu od br. 536 do br. 542, u dužini od 70 metara, u vremenskom periodu od 04.04.2024. do 14.04.2024. godine;
  • Faza 27a: zauzet i raskopan kolovoz u ul. Vojvode Stepe, na delu od br. 542 do br. 546, u dužini od 40 metara, u vremenskom periodu od 15.04.2024. do 20.04.2024. godine;
  • Faza 27b: zauzet i raskopan kolovoz u ul. Vojvode Stepe, na delu od br. 546 do raskrsnice sa ul. Prolećnom i ul. Zemljoradničkom, u dužini od 40 metara, u vremenskom periodu od 21.04.2024. do 26.04.2024. godine.

Ako ste propustili