Trend

IZMENA REŽIMA RADA LINIJA TOKOM IZVOĐENjA RADOVA NA NA REKONSTRUKCIJI ULICE PAVLA VUJISIĆA – FAZA 3

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji ulice Pavla Vujisića u naselju Altina, u periodu od 22.11. do 25.12.2022. godine – FAZA 3 doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi na delu između ulica Konstantina Kavafija (uključujući i samu raskrsnicu) i Ljiljane Krstić pri čemu će doći do zatvaranja predmetne deonice, pa će vozila sa linija javnog prevoza br. 81 i 81L saobraćati na sledeći način:

Linija br. 81

  • u smeru ka okretnici „Altina 1“ – Ljiljane Krstić, Justina Popovića, Grigorija Božovića, Pavla Vujisića i dalje redovno;
  • u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Paviljoni)“ – Pavla Vujisića, Amadova, Justina Popovića, Ljiljane Krstić i dalje redovno;

Linija br. 81L

  • u smeru ka okretnici „Altina 1“ – Pavla Vujisića, Ljiljane Krstić, Justina Popovića, Grigorija Božovića, Pavla Vujisića i dalje redovno;
  • u smeru ka okretnici „Novi Beograd (Paviljoni)“ – Pavla Vujisića, Amadova, Justina Popovića, Ljiljane Krstić, Pavla Vujisića i dalje redovno;

Na izmenjenom delu trase, vozila će koristiti privremena stajališta:

U smeru ka okretnici „Altini 1“

Borhesova – u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi neposredno ispred raskrsnice sa ulicom Ugrinovački put 8. deo;
Konstantina Kavafija 1 – (stajalište privremeno uspostavljeno u okviru FAZE 2), u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 34, preko puta objekta sa kućnim brojem 23;
U smeru ka okretnici „Novi Beograd (Paviljoni)“

Konstantina Kavafija 1 – (stajalište privremeno uspostavljeno u okviru FAZE 2), u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred objekta sa kućnim brojem 27A, 13 metara ispred zone raskrsnice sa ulicom Konstantina Kavafija;
Borhesova – u ulici Justina Popovića, na poziciji ED stuba koji se nalazi ispred Male pijace, preko puta objekta sa kućnim brojem 8.

Izvor: Sekretarijat za javni prevoz