Izmena reda vožnje BG voza od 1. januar

Usled intenziviranja radova na rekonstrukciji i izgradnji dvokolosečne pruge od Beograd centra do Stare Pazove i Novog Sada, od 1. do 17. januara, od 7 do 17 časova i od 19 do 2 časa, doći do promene u saobraćaju vozova iz sistema BG voz.

Doći će do zatvaranja koloseka između stanica „Batajnica” i „Beograd centar”, usled čega se menja organizacija saobraćaja vozova iz sistema BG voz.

U tom periodu na relaciji Batajnica – Ovča – Batajnica svakodnevno će se organizovati saobraćaj sledećih vozova:

Na relaciji „Batajnica–Ovča”, voz broj 28001, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (5.50) – Ovča (6.49), saobraća na celoj relaciji;

Voz broj 28009, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (7.50) – Ovča (8.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;

Voz broj 28015, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (9.50) – Ovča (10.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;

Voz broj 28019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50) – Ovča (12.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;

Voz broj 28023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44) – Ovča (14.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar.

Voz broj 28029, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Zemun (15.28) – Ovča (16.15), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Zemun – Beograd centar;

Voz broj 28037, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (17.50) – Ovča (18.49), saobraća na celoj relaciji;

Voz broj 28039, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (18.19 ) – Zemun (18.36), saobraća na celoj relaciji;

Voz broj 28045, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (19.50) – Ovča (20.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;

Navedeni vozovi saobraćaju u sve dane u nedelji, dok na relaciji Batajnica – Zemun – Ovča ostali vozovi ne saobraćaju.

Na relaciji „Ovča–Batajnica” voz broj 28000 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (6.10) – Batajnica (7.09), saobraća na relaciji Ovča–Zemun, a izostaje na relaciji Zemun–Batajnica;

Voz broj 28002 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (7.10) – Batajnica (8.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;

Voz broj 28010 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (9.10) – Batajnica (10.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;

Voz broj 28014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10) – Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;

Voz broj 28020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10) – Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica.

Voz broj 28024, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (15.10) – Batajnica (16.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica.

Voz broj 28030 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (16.30) – Batajnica (17.47), saobraća na celoj relaciji;

Voz broj 28038, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (19.10 – Batajnica (20.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica.

Voz broj 28042, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (21.10) – Zemun (21.51), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Zemun.

Voz broj 28332, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (20.55) – Zemun (21.37), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Zemun.

Navedeni vozovi će saobraćati u sve dane u nedelji, dok na relaciji Batajnica – Zemun – Ovča ostali vozovi ne saobraćaju.

Saobraćaj vozova na relaciji Resnik – Ovča – Resnik, Mladenovac – Ovča /Beograd centar – Mladenovac, Lazarevac – Ovča/Beograd centar – Lazarevac i Resnik – Beograd centar – Resnik će se organizovati bez izmene, osim kod vozova br. 28309 i br. 27114 i to:

Na relacija „Resnik–Zemun” voz broj 28309, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Resnik (9.28) – Zemun (10.04), saobraća na relaciji Resnik – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Zemun;

Voz broj 27114, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Lazrevac (18.55) – Zemun (21.01), saobraća na relaciji Lazarevac – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Zemun;

Izvor: Sekretarijat za javni prevoz

Ako ste propustili