Trend

Galerija nauke i tehnike SANU

Galerija nauke i tehnike SANU

Država: Srbija

Grad: Beograd

Adresa: Đure Jakšića 2

Predsedništvo SANU je 1989. godine osnovalo Muzej nauke i tehnike, na predlog Odeljenja prirodno-matematičkih nauka, Odeljenja tehničkih nauka i Odeljenja medicinskih nauka.

Tokom 1997. godine SANU je uspela da obezbedi prostor za Galeriju nauke i tehnike i sve do 2005. godine Muzej nauke i tehnike, u ovom prostoru, organizuje izložbe i vodi progam Galerije, pod stručnim rukovodstvoma akademika Aleksandar Despića.

Nakon što je 2006. godine dobila zvanični naziv Galerija nauke i tehnike SANU, ona počinje samostalno da organizuje programsku delatnost na čelu sa direktorom, akademikom Aleksandrom Marinčićem. Od te godine programske aktivnosti Galerije planiraju se godinu dana unapred, a o programu odlučuje devetočlani Stručni Savet Galerije nauke i tehnike SANU, koga imenuje Predsedništvo SANU.

Izvor: SANU