Trend

Galerija „Grafički kolektiv”

Galerija „Grafički kolektiv”

Država: Srbija

Grad: Beograd

Osnovana: 1949.

Adresa: Dragoslava Jovanovića 11

Opština: Stari grad

Galeriju „Grafički kolektiv” je osnovala prva generacija Grafičkog odseka Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu: Boško Karanović, Mirjana Mihać, Dragoslav Stojanović, Mile Petrović i Dragoljub Kažić.

Dodaci