Trend

Galerija „212“

Galerija „212“

Država: Srbija

Grad: Beograd

Adresa: Vlajkovićeva 25

Osnovana: 2008.

Galerija „212“ je osnovana 2008. godine sa ciljem da promoviše savremeno likovno stvaralaštvo.

Dodaci