Trend

Dan sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu

Danas se u obeležava Dan sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu kada su nacisti 1942. godine proglasili Beograd gradom bez Jevreja.

U aprilu 1941. godine, nakon zauzimanja prestonice od strane nacista, izdata je naredba i obaveznoj registraciji Jevreja gde se prijavilo 9.435 od 11.780 koliko ih je živelo u Beogradu. Mesec dana kasnije Jevreji i Romi isključeni su iz javnog života gde im je oduzeta sva imovina i bili su u obavezi da nose žute trake.

Decembra 1941. godine očelo je formiranje Starog sajmišta kao logor za jevrejske i romske žene, decu i stare pod nazivom Jevrejski logor Zemun (Judenlager Semlin).

Od aprila do 10. maja 1942. zatočenici logora Sajmište odvođeni su i bili ugušeni u kamionu dušegupka, a tela su im sahranjena u Jajincima. Zarobljenicima se govorilo da ih odvode u druge logore. U periodu od 1943. do 1944. nacisti su iskopali tela u Jajincima i zapalili kako bi prikrili zločine.

Logor je nastavio da radi i nakon 10. maja kao Prihvatni logor Zemun sve do jula 1944. godine.