Da li znate šta znači cigara?

Cigara je čvrsto zamotani suvi i fermentirani duvan koji se koristi za pušenje. Reč cigara dolazi od španske reči cigarro što znači „cvrčak“.

Ako ste propustili