Blagovesti – Narodna verovanja i običaji

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju Blagovesti – 7.aprila. Veruje se da je na taj arhanđel Gavrilo javio Mariji da će roditi Isusa. Arhanđel Gavrilo joj reče: „Raduj sе, blagоdatna! Gоspоd jе s tоbоm, blagоslоvеna si ti mеđu žеnama!“

Veruje se da od Blagovesti dobro je započeti neki veliki posao ili neke životne odluke. Verovalo se da na ovaj dan se završava zima.

U narodu je običaj bio da se rano ustaje, a devojke dan su započinjale pesmom. Deca trče oko kuće i štapovima udarali o metalne predmete kako bi zmije i gmizavce oterali od kuće jer se verovalo da na taj dan izlaze iz svoga skloništa.

Blagovesti su najviše slavile žene jer se verovalo da one koje se budu molile taj dan Bogorodici za porod, da će im želja biti i ispunjena.

Veruje se da na ovaj dan treba kalemiti voće,pa ga voćari smatraju srećnim danom.

Ako ste propustili