Bet struje u Beogradu 15.05.

Bet struje u Beogradu 15.05.2024.

Vračar 08:30 – 14:00 CARA NIKOLAJA DRUGOG: BB, HADžI-ĐERINA: 26-28, IVANA ĐAJE: 26, KALENIĆEVA: 6,1-5, MAKSIMA GORKOG: 4-6,1A-3,17A-27A, MLATIŠUMINA: 29, NjEGOŠEVA: 90-94, NOVOPAZARSKA: 40-48,41-51,55, PIJACA KALENIĆ: BB, TOPOLSKA: 5, TRNSKA: 2,8,12-18F/8,22-24,28-30A,3,13-19,23-29,

Palilula 08:30 – 12:00 KORNATSKA: 30-40F/8,44-92,65-75, PAVLA UGRINOVA: 12,11-17, SLANAČKI PUT: BB,24,21-49,95,101D-101R, Naselje VIŠNjICA: DRAGANA LUKIĆA: 2-10,14-18,70,74,78,5-9B,13-19,37-43, KANADSKA: 2-12,1-11, MALI LESKOVAC: 2,6-16,22-22A,26,30,34-48,1-9,13-23,29-53A, MARINA: 1-15A, TODORA MANOJLOVIĆA: 2-22,3-15, VOJISLAVA JOVANOVIĆA MARAMBA: 4-12,1-5,9-11, ZENIČKA: 2-28,1A-23A,

Palilula 08:00 – 15:00 POPOVA BARA NOVA 14: 8G, Naselje BG-KRNjAČA: ALIBUNARSKA: 4-12, AZANjSKA: 26,30-34,42A-44B,64-66A,39-51V, BEODRANSKA: 2-6A,22-24,1-9,15-27, CREPAJSKA: 1,13-17, ĐALINSKA: 34-36,40,23,29-41, KOVINSKA: 6A-10C,14-16,7A-17,23-25A, LAZE SIMIĆA: 19A-27B, PADEJSKA: 2-18,22,26-30,40,1-9,13-27,33-37,59-65, PADINSKA: 4-4A,7-9,15, PAKRAČKA: 18-20,24-26,30,23-25, SAMOŠKA: 41, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 3: 2-20S,15, SUTJESKA ULICA 8: 49, TEODORA ČEŠLjARA: 5,9-11, ZRENjANINSKI PUT: 115/5,115/4,114/1,BB,110/3,104-106Z,95-95,115A, Naselje BORČA: 2.NOVA-PRETOK: 32,3B-5A,89,99, ANDROVAČKA: 4,7,11,17-19,23, BILOGORSKA: 8, BORISA KIDRIČA: 130-132C,136, DELFSKA: 2-16,1-5,11A, DUŠANA MAKSINA: 53, DVADESETOG OKTOBRA: 2-4,8-10,1-9, IVANA MILUTINOVIĆA: 60-72,81-91, JAKOVA IGNjATOVIĆA: 2-16,7-15, KAPADOKIJSKA: 4-6,10-18,1-11, KORINTSKA: 2-14,1-5,9, KUMANIČKA: 2,8-8Ž,14K-14M,20-26B,21,27,31-33L,37-39, LOTOSA: 6B, LUKE ZORE: 6-10J,18-24,30,11-21A,31, MARIJE TRANDAFIL: 8-12, MILANA ĆURČINA: 4-14,1b-11, MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 4A, MOKRI SEBEŠ: 2-8,12-14,46B-48D, NARODNOG FRONTA: 4-4A,5,9-13A, NIKOLAEA JORGE: 4-12,18,15,19-21, NIKOLE UZUNOVIĆA: 1-3,7, OLGE PETROV: 12A-16V, PETRA KOSTIĆA: 2-6,12-14,18,3,13A,17-19,23, PETRA TEKELIJE: 23, POPOVA BARA NOVA 2: 8-10,15-39,55-59, POPOVA BARA NOVA 3: 14,110-110,19,53-57,61A-61G,71,75A-77,87-101A,107-117, POPOVA BARA NOVA 4: 10K,14,11,15-17A, POPOVA BARA NOVA 101: 1-3, POPOVA BARA NOVA 102: 8-14,9V-11, POPOVA BARA NOVA 202: 2,7, POPOVA BARA NOVA 204: 8-8A, POPOVA BARA NOVA 210: 6A,1-3,7-15,21-23, POPOVA BARA NOVA 212: 2,6,10-16,21-23, POPOVA BARA NOVA 213: 4-8,12-16,5-7,17-19, POPOVA BARA NOVA 214: 9A-15, POPOVA BARA NOVA 215: 6-8, POPOVA BARA NOVA 216: 2-12,1-15,19-25, POPOVA BARA NOVA 301: 9, POPOVA BARA NOVA 306: 14,18-20,3,13, POPOVA BARA NOVA 307: 1-15A, POPOVA BARA NOVA 401: 14-16,1-5,17-19, POPOVA BARA NOVA 402: 3, POPOVA BARA NOVA 405: 2-18, POPOVA BARA NOVA 407: 11,15-21, POPOVA BARA NOVA 408: 7-7A, POPOVA BARA NOVA 1: 12J-12M,18A,32J,36,40,46L-48I,180,13V,23,27-41E, POPOVA BARA NOVA 201: 2-14,1-11, POPOVA BARA NOVA 205: 1,5-5A, POPOVA BARA NOVA 206: 8,24E,206, POPOVA BARA NOVA 209: 1-1PRIZ,11, POPOVA BARA NOVA 211: 2-8,12-20,3, POPOVAČKA: 12I,1A, RAVNIČARSKA: 12,16-16A,20,56-62M,66-70E,3-7A,45-47B, TRSTENIČKA: 18,24V,28-32A,36-46,58V,7,25E,39E,51,123, VIKTORA KINA: 4-6,10-12,1-5,9, VLADIMIRA STANIMIROVIĆA: 2,6,20,24-26,32-34,27-29,33,37-39, ZORANA ANČIĆA: 4-6,10-16,1,11,15-23,27-31,37, ZRENjANINSKI PUT: 42,108-114,120-122E,126-130G,103A-105A,109,115-131S,137M-147, Naselje BORČA – Po[pova Bara: POPOVA BARA NOVA 404: 6-6A,12-14, Naselje BORČA – Popova Bara: 63. PADOBRANSKE BRIGADE: 6,16-18, KOZARAČKA: 4-6,14,1-13, LAZE POPOVIĆA: 2-6,3, POPOVA BARA NOVA 2: 8/1B,8/2B,2A,14-16A,49-51, POPOVA BARA NOVA 3: 4,10G,1-3B,11A-15,27-27G,35-37,43A-49,81,121-123,129,133, POPOVA BARA NOVA 4: 2-2D, POPOVA BARA NOVA 202: 1, POPOVA BARA NOVA 204: 1-11, POPOVA BARA NOVA 212: 7-17, POPOVA BARA NOVA 214: 24D, POPOVA BARA NOVA 215: 1-5,9, POPOVA BARA NOVA 3: 110-110,51A,75A,81,93-95, POPOVA BARA NOVA 301: 35, POPOVA BARA NOVA 306: 2A,6-8,34-36,54-56,43-47,55, POPOVA BARA NOVA 307: 2-6, POPOVA BARA NOVA 308: 4-14,3-11, POPOVA BARA NOVA 401: 2-10,11-13, POPOVA BARA NOVA 402: 2-12, POPOVA BARA NOVA 405: 22,1-23, POPOVA BARA NOVA 406: 1-5, POPOVA BARA NOVA 407: 8-20,110-110,1-5, POPOVA BARA NOVA 408: 4,8,13, POPOVA BARA NOVA 206: 2-4,1-11, POPOVA BARA NOVA 208: 1-7A, POPOVA BARA NOVA 209: 12, RAVNIČARSKA: 2-2,8,24,28,32-34G,40-52A,15,19,23,29A-35B,39-39B,67A-69A, Naselje BORČA – Popova Bara: POPOVA BARA NOVA 403: 2-18,22-24,1-31, Naselje Krnjača: ALIBUNARSKA: 1,7-9, AZANjSKA: 48-54,27-31A, BEODRANSKA: 10-18, BRANISLAVA PETRONIJEVIĆA: 2-4,8-12,13-19,23-25, CREPAJSKA: 12,16,20, ĐALINSKA: 22-28, DRAGUTINA ANASTASIJEVIĆA: 6-10, DUŠANA MATIĆA: 2, GRGE ANDRIJANOVIĆA: 1, IĐOŠKA: 2, IDVORSKA: 2-18,3-17, LAZE SIMIĆA: 10A-12B,49, MARTINA PALUŠKE: 6A-20,32E-34A,3,13-29,33-39E,43-47D,51-63,67-67B, PADEJSKA: 34A-36,48,47,93A, PAKRAČKA: 29Đ-31E, POPOVA BARA NOVA 3: 120G, POPOVA BARA NOVA 302: 37-39, POPOVA BARA NOVA 306: 110, SAMOŠKA: 4-4R,12,24E-24V,9-19,105D-105I, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 3: 5, SUTJESKA BLOK: 50A-50B, SUTJESKA ULICA 8: 28B-34B,50-50S,25A-27B,53-55, TEODORA ČEŠLjARA: 8,12-12A,16,1,91, VIRDžINIJE VULF: 3, ZRENjANINSKI PUT: 100A,110-116G,120-120A,128A,91-91N,103-111,123H-131,139P,

Voždovac 08:30 – 14:00 BORIVOJA STEVANOVIĆA: 2-4,10-12V, BRAĆE SRNIĆ: 1-11, MOKROLUŠKA: 156-158,149, Naselje BEOGRAD: MOKROLUŠKA NOVA: 3-23,

Čukarica 08:30 – 15:00 M.MIL. 6 DEO 1 PROL: BB, M.MIL. 6 DEO 4 PROL: BB,1-1, M.MILENKOVIĆA 10 DEO: 2-14,20-22, M.MILENKOVIĆA 6 DEO: 2-4,16,1A-3,7-13, M.MILENKOVIĆA 9 DEO: 2-4,1,5-15, OBRENOVAČKI DRUM: bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bb,bbIMM stub-2,bbIMM stub-5,bbstub 10,bbstub 14,bbstub-9,1-1M, Naselje OSTRUŽNICA: BULjUBAŠE RANKA UROŠEVIĆA: 2-6A,10-14,22,26-34,38,1-33A,37A, DUŠANA DESPOTOVIĆA: 2-8,1-11, JOVANA SUŠIĆA: 2-4,8-8A,1,11, KOSMAJSKA: bb,2-24A,40B,44-54,58,1-25V,31A,37-39,43,53-55Z, KOSMAJSKA 5 DEO: 25D-25F, LjUBE RANKOVIĆA: 18-60A,64-84,88-90,11,17-45A,53,57-85,89-93, NIKOLE NIKOLAJEVIĆA: 8-14,18,1C,5-21, OMLADINSKA: 2-4,8-20,28,1-9B, PETROVIĆA BRDO: 2-14A,20-24A,30A,38B,46A,54,1-15,23,35,47,63, PIONIRSKA: 2-20,1-17, SAVSKA: 10-14A,18-26,50,54-70,74-76,80-82C,11-73, SEDMOG JULA: 34,68-76D,80,94-96,106,114-120,45-57A,69-75A,89A-91,95-103, VIĆENTIJA I MILOŠA STANKOVIĆA: 4-8,1-5, VUKA KARADžIĆA: 70-84A,69-75C,81, Naselje PEĆANI: BLAGOJA RANKOVIĆA: BB,2-20,26,30,1-17,21-21A, IVKA MILOSAVLjEVIĆA: bb,4,8-12,18-20,26-50,54-64,68-82,1-13C,17,21-23,27-29,33-35,39-63,67-69,73-83G,91-97A,103A-105, MIHAILA GAJIĆA-KALE: 2-16,5-11,15-17, ŽIVANA ILIĆA: 2B-10,3-5A,9, Naselje RUCKA: RUCKA: BB,4-8,12-38,42,46-54,58-62B,66-70,78-82A,88-102,106,1-5V,9,15-15B,21-25,29-35,39-45,49-51,61-77,97,101,107,111-113,117, Naselje UMKA: 13 OKTOBRA: BB,BB,2-4,8-20,24-34,38-50A,56-58,64,68,74-76,80-104,118,132,138-140,148-154B,1-5C,9-15,21-27,33,37-71A,75-81,97-99,109-111,197A-201,209-223,237-241, ALEKSEJA GANSENA 1 DEO: 2,1-3, BORE MANDIĆA: 2-10,1-7, BORISA KIDRIČA: 2-6,10,16,1-1,5-5A,11-13, BOŠKA ŽIVKOVIĆA: 2-22,32-38A,44,1-3,7-43, ČAGČAVIČKA: 1, CAREVAČKA: 2-30,34-36,40-50,1-21,25,29-31,37-43, CERNIČKA: 2-4,10,16-18,24B,28-32A,1-11B,37, ČIČAVIČKA: 8,1A-19A, ČIKATOVAČKA: 2-4,1-5, CRKVINE: 2,10-14,115-117, ČUBRELjSKA: 2-4,1-3, DAN BORCA: 2-22,26,32-36,5-23,27-37, DRAGIŠE LAZAREVIĆA: 2-12,1-11, DRAGOMIRA STANOJLOVIĆA: bb,BB,2-48,52-70,78-104,1-5,13-15,19,59A, DUĆEVAC: 6,14,20,26,1,9-11,17-25,107,117,121, ĐURE DANIČIĆA: 4-10,42-42A,46-50,54-64,68-78,82,3,7,17-23,33-35,45-53,57-59,65-71, DUŠANA DAMJANOVIĆA: BB,2-30A,34-42A,46-50,54,1-15,19-29,33-35,39-49, DUŠANA ILIĆA: 2-26,1-25, DUŠANA TASIĆA: 2-16,20-30,1-29,35, GREBENAC: 2-18,1-27,31-35, ILIJE BABIĆA: 2-8,12-16,1-7,11-13,17,23-41, ILIJE BIRČANINA: 2-20,1-7, KALEMI: 2-8,3-15,23, KARAĐORĐEVA: 4-8,12-28A,32-66,70-80,84-110,118-118A,1-33,37-67,71-105B,109-115B,123-147,151,157, KARAULE: 12-14,18-20,1-3,7-11, KOSOVSKA SIĆEVSKA: 2,1, LIPIK: 2-16,42-44,48-50,1-17,23,29, LIVADE: BB, LjUBE RANKOVIĆA: 2-10A,1,5-11,15B, MARKA KRALjEVIĆA: 2-6,14A,1-11, MIKE ĆURČIĆA: 2-14,1-9, MILANA VUKOVIĆA: BB,1-9, MILENIJE IVANOVIĆ: 2-6,1-3A, MILICE NIKOLIĆ: 2-12, MILIJE STANOJLOVIĆA: bb,2-6,12-26,30-52,120,1-7,11-25,29-45,49-71A,77-101, MILINKE JELIĆ: 6-8,1-7, MILOŠA BLAGOJEVIĆA: 10, MORAČKO BRDO: 4-16,9-11,21, NADE DIMIĆ: BB,2-6,1-3, NOVICE DOMAZETA: 2-10,14,1-3, PETROVAC: 2-20,24,1,7-9, PODRINjSKA: 2-12,1-5, PORODIMSKA: 2,8,3, PRIDVORIČKA: 5, PRUGOVAČKA: 2-4,8,1-9, PRVOMAJSKA: 2-8,22,1-7,21, PUSTENIČKA: 6,103, RADIŠEVAČKA: 4-6,1-3,9, RADIVOJAČKA: 26-34A,40,44,11,27-29, RADOŠEVAČKA: 2,8-10,1-3,11-17, RADOVANA TODOROVIĆA: 2-38,1-5,9-15,23-23A, RASKOVAČKA: 2-8,1,7-11, RATKOVAČKA: 2-8,1-1B,9-13, RUNjEVSKA: 4-10,3-19,23, ŠAIĆKA: 2-6,1-3, SAMODREŽKA: 3, ŠARBANSKA: 7, ŠAŠKOVAČKA: 2,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-8,1-5, SOKOLIČKA: 2-4,8-16,20,3-5, SRETENA BABIĆA: 2-26,32-36,1-41, STAROSELSKA: 2,10-16,20,1-5,9,13-15,21, STAROŠKOLSKA: 16-24,1-15, STEPAŠNICA: 6-12,1-5, ŠTIMLjANSKA: BB,2-4,10,1-5A, ŠTITARIČKA: 2-12,1,5-15, ŠTRBAČKA: 2,6,1-5, ŠTUPELjSKA: 9, ŠUMNIČKA: 2, SUŠIČKA: 2-6,1-7,13, TESLINA: 2-42,50-54,58-62,86,1-9A,15-51,55-57,61-77,81, TOPLIČASKA: 2-8,1-3,7-9A,15, TUČEPSKA: 2-6,3-5, UGLjARSKA: 2-4A,10,1-3, UŽIČKA: 2-6,1-7, VLADIMIRA BUKILIČA: 2-12,1-21,25-27,31-39, VOJE VUJASINOVIĆA: BB,8-20,26-28,40B,1-5, VUKA KARADžIĆA: 2-10,1-7, ZELENGORSKA: 2-6,1-5, ŽELEZNIČKA: 2-18,1-27, ŽELEZNIČKO NASELjE: 2-16,1-13, Naselje VELIKA MOŠTANICA: M MILENKOVIĆA 2 DEO: 6,10-12V,16-18,1-5,9-11,15-17,69,73-73, M MILENKOVIĆA 3 DEO: 2,8,3,7,11-13,17, M MILENKOVIĆA 4 DEO: 2-16A,1-3,7-11,15, M MILENKOVIĆA 5 DEO: 5-11, MILOVANA MILENKOVIĆA: bb,62-72,80-82,86,63-75,79A-87,93-101, MILOVANA MILENKOVIĆA 7 DEO: 4,16,1-5,9-13,

Čukarica 09:00 – 14:00 RATKA RESANOVIĆA 2 DEO: 2-6,1-5, RATKA RESANOVIĆA 3 DEO: 2V-12D, Naselje ŽARKOVO: RATKA RESANOVIĆA: 6-8,1-1E/7,

Novi Beograd 08:30 – 11:30 MARKA ČELEBONOVIĆA: 29-31A,35-35A, PEĐE MILOSAVLjEVIĆA: 26-28,32,36,40,

Zemun 09:00 – 16:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,300G,

Grocka 09:00 – 15:00 Naselje BOLEČ: SMEDEREVSKI PUT: ,16A, Naselje GROCKA: BEOGRADSKA: 36,82,106,121, BULEVAR REVOLUCIJE: 4A,50,128,136A-140,146-152,156-164,168-170B,174,184A-194,198-206,212-212A,216A,224-228,246,250-250G,254A-258A,264B,268-272,280-294B,298,63,91A-113,123,129-133,137,147,151,155,179-181,205-207,259,271-273,317,417,651, CAREVA GLAVICA: 2-14,18-20,196-198,202,238,1-5,9,15-25G,29,33-35,161,197-199, CRVENI BREG: BBG02,2,8-10,18-28,42-46,98,240,3-7B,17A-25,31-43, CRVENI BREG VENAC: 35-35B,41A, LUPOGLAVSKI PUT: 26-32,23-29A,35-39, MALI PROKOP: 2A,6,12-14,18-20,24-26A,13A-15B,19A,23-25B,37A,43A,53, MALI PROKOP 1 DEO: 6,10-14A,22-24,54,100-102,108,148,152-156,1,7,13-25,29-31,37-41,45,101-109,149-153, MILENTIJA POPOVIĆA: 2,14,52A,106,124,172,1-5,15,23,173, MOŠE PIJADE: 7,25, PLAVINCI: 10,16-20B,28,48A,76-78,82A-84,88A-88G,92,120,7,11-17,23, PLAVINCI 2 DEO: 223, PRERADOVIĆEVA: 18,26-28,42,48-60,68-72,84,94U-96,104,108,122,128-136,174,222,29,35-39,49-53,63,67-67A,71-77A,83,91A,101-101A,105-109,113,117,123-123A,127,135, PROLUPINE: BB,10,16-18,32-32D,36-38V,46,50,54-64,132,180,192,226-230,234-236,1-1A,5-9,13-13B,17-19,25-27,73,175,179,183-185,233-237,241, PROLUPINE 1 PRILAZ: 4-6,10-16,3, PROLUPINE 2 PRILAZ: 2,6-10,1,5-7,11,17, SMEDEREVSKI PUT: 54,74,204-206,210,214-216,228,207-211,221, STEVANA SINĐELIĆA: BB,50,54-58,1, VELIKI PROKOP: 2-4,16A-18A,26A,40,60,1-7,19-19A,25A-27,51-55A,79-81, VELIKI PROKOP 1 DEO: 12-14,20-22,5,17,25-29A,33, VELIKI PROKOP 3 DEO: 2,23A-27,31-33, VUČKA MILIĆEVIĆA: 1, ZAVOJICE: 2-10A,14,26-28B,34-50,54,64-80,84-90,114-122A,126,138,142,222-224,1A-17,23,27,47,51,91,109B,127B, Naselje RITOPEK: BEOGRADSKA: 22-24,30,21-23, DUNAVSKO SOKAČE: 17, LIVADICE: 24,40,46,50-54,51, MAKLICE: 2-4, PASULjIŠTE: 2,14,22,56,13G-15D,19,25,37,47-59,67-69, RITOPEČKA: 2-4,10-10A,16,20,26-56,62,68,1-5,9-17,25-27,35B,51-53,67-69B,77-87,91-91D, SEVERNA: 18, SMEDEREVSKA: 6B-6V,12-18A,19A-21, SMEDEREVSKI PUT: 4-10,14A,20,120,7-23,29,35-41,47,53-57,61,93,121, SUVO PLANDIŠTE: 8-20,32-34,3-11A,15,19-21,37G, VOĆARSKA: 1,7,11-15, Naselje VRČIN: 17.JANUARA 2.DEO: 3-5, BARSKA: 2,1-5,11, BEOGRADSKA: 2-12A,16,20-32A,36-46,50-52A,76,1-13,17-19A,25, BRĐANSKA: 2, BULEVAR REVOLUCIJE: BB,,2-6,10,14,18-24,28-48,58,64-66,90-98,102-106,110-120A,124-134A,138A,142,148-148A,152-154,160,168,186A,1-1A,5,9-29,33-39B,43-45,49-55D,59-73A,77,81,85,89,97-99,111-111E,119,125-125A, GROČANSKA: ,BB,2-12A,1-7, IVE LOLE RIBARA: 51-51A, KALEMARSKA: 2-4,8-8B,16A-18,1-9,13-13A,35, KALEMARSKA 7.DEO: 160A, KIKINA: ,BB,2-16,20-22,28B-32,36A,46A,56-58,78,82,116,120-122,1-35,61, KIKINA PRVI DEO: 2A,6-10,7,11A-11C,15A-17, MILENTIJA POPOVIĆA: 10-12,1,7, MOŠE PIJADE: 12A, NASIP NASELjE: 2-10,1-9, PRVOG MAJA: 2-16,20-36,40-56,66,1-17A,21-31,35,41-41,53-55,59-61, RADNIČKA: 12-20,13-15,23,101, SAMARSKA: 2-22,1-11A,15, SEDAMNAESTOG JANUARA: 2-34,38,42-44,1-13,17-29, SVETOG SAVE: 12E,18-22,3A,35, VIŠEGRADSKA: 18,22,1-7, VOĆARSKA: 2-8,1, Naselje ZAKLOPAČA: AVALSKA: 2,1-3, BEĆAREVO BRDO: 2,12,16,30,40,9A-11,17,23,27A, BEĆAREVO BRDO 1 DEO: 2,6,3A,7-9,15-19, BEOGRADSKA: 4-4B,8-18,24,30A,36,58-62,68-72,76,84,88,1-11,105,113-115, BEOGRADSKA 1 DEO: 2,6-10,16-18,24A-26,42-44,116,1,119, BEOGRADSKA 2 DEO: BB,,2,6-10,16-18,1-5,11,55,85, BEOGRADSKA 3 DEO: 8,60B,21-23, BORISA KIDRIČA: 4-16,3-13,17-29, BULEVAR REVOLUCIJE: 4-10,1-7, ĆELIJE: 2-8,12-14, CERSKA: 24,1A, ČETVRTOG JULA: 2-30,34-50,1-29,33-51, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-8A,1-3, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: 4,3-7A, FERDINAND CANIN TEČA: 1-11, GROBLjANSKA: 8,19-19, J N A: 2-16,20A-80,86,1-13,17-37,41-47,51-55,59-77A,89-95, KOSMAJSKA: 1-3,7, LIVADICE: 6-6A,10, LOLE RIBARA: 2-12,1-3, LUNETOVA: 2-6,1-5, LUPOGLAVSKA: 4,10-12, MARŠALA TITA: 2-20,24-40,46-54,58-80,84-88,116,1-41,45-59,63-75,93B-95,99-103,107-111, MILANA BLAGOJEVIĆA: BB,,2-6,10-18,1-15, MILOVANA MILOVANOVIĆA: 2-2, MOŠE PIJADE: 14-16,20-22,26-26A,34,40-42,1-5,9,17-19,23-29,33-35,39-41,47,53, MOSTINE: 2-4A,10-18,60,1-1,5-19,93-93, NjEGOŠEVA: 2,6-12,16-18,1-19,23, ORNICE: 4-4A,10B-20B,28-28, OSMOG MARTA: 2,6-8,1-7, PANDURICE: 5, PANDURICE 1 DEO: 3, PARLOZI: 2-4,12-14,76,1,11,15, PETNAESTOG MAJA: 2-2A,1-11,37, PLAVINCI: 106, PLAVNIČKI PUT: 131, PROVALIJSKA: 50,120,239, PRVOG MAJA: BB,,2B,24-26,30,1B-3,17,21,29A-35, RITOPEČKA: 6,21, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-8,12-20,1-5,9,15-23,27-29, SEDMOG JULA: 2-10,14-16,1-3,9-15A,19, SINĐELIĆEVA: 56, SMEDEREVSKA: 2,3, SMEDEREVSKI PUT: 28,120, STARI BEOGRADSKI PUT: 24-32,44A,7-7,17A,25-33, STARI SMEDEREVSKI PUT: 40D, ŠUMADIJSKA: 2,6-6, SVETOZARA MARKOVIĆA: BB,,8-10B,14-36,44-48,64,1-21, VILINA STRANA: 6,14A-18,24-24,28,32,42,46,50-58,92-96,100-108,112-114,120,7,17A,21-21A,29,33-55,59,63-65,69-77,81-83,87-93,97-107, VUČKA MILIĆEVIĆA: 2-8,12-18,1-3,13, VUKA KARADžIĆA: 2-4A,8-8A,1A, ZAVOJICE: BB,,4D-6,12A-14B,46-48,68,88-92,96-104,112,122-124,242,1-15A,19-25,29,33,45,131,139, ZAVOJICE 1 PRILAZ: 2-8A,14-16,24,222A,1,5-9,13-15,21, ZAVOJICE 2 PRILAZ: ,BB,2-22,38A,98,130-132,3-9A,21,25, ZAVOJICE 3 PRILAZ: 10-14,20-20A,42,46-52,62,70,112-114A,128,134-134B,142,3,33-35,41,47,51,55-57,61-65,81-83,91-93,127,131-131A,141,151, ŽELEZNIČKA: 38-38,

Barajevo 08:30 – 15:00 Naselje BOŽDAREVAC: KOSMAJSKO-POSAVSKOG ODREDA: 0,

Obrenovac 08:30 – 15:00 Naselje MALA MOŠTANICA: PALIH BORACA MALE MOŠTANICE: BB,BB,

Surčin 09:00 – 16:00 Naselje SURČIN: CARICE MILICE: 8-14,9, FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8C,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALjA PETRA PRVOG: 6-8,12,1, MILANA KONjOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,72,21,29B,35-43v,49-57,63-67, MILOVANA GLIŠIĆA: 10,7,11-13, NEMANjINA: 6,10,16-20,9-15,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 4-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG SAVE: 2,20,24,76,84-94,1A-11,19,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-123,127-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALjEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,18,28,32,50,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 8,

Lazarevac 11:00 – 13:00 Naselje Gaj 1-deo ulica Kolubarski Trg od br.56 do br.108 sa poprečnim ulicama.

Ako ste propustili

+ There are no comments

Add yours