Beogradske tajne : Spasovdanska litija odaje počast jednoj kraljevskoj porodici a nisu Karađorđevići

Spasovdan je slava Beograda i obeležava se litijom koja ide kroz Beograd i na tri mesta staje. Na čelu kolone između ostalih bila je i porodica Karađorđević ali pitanje je dali su znali sem što se obeležava slava Beograda kome se „zahvaljuje“ Beograd i Srbija danas.

Litija počinje kod Vaznesenjske crkve a staje na tri mesta i to:

    • Terazijska česma
    • Saborna crkva
    • Vaznesenjska crkva

Zašto su ova tri mesta važna? Sva tri mesta vezuje samo jedna porodica i to kraljevska porodica Obrenović.  Za vreme vladavine Оbrenоvića Srbija je stekla nezavisnоst na Berlinskоm kоngresu 1878. Zatim 7. marta 1882. оd kneževine je pоstala kraljevina.

Terazijsku česma podignuta je 1860.godine po nalogu kneza Miloša Obrenovića što i na samoj česmi stoji ( M.O 1860) u čast ponovnog dolaska kneza Miloša na vlast.

Terazije- Foto: M A.

Saborna crkva izgrađena je na temeljima hrama Svetih Аrhistratiga.Crkva je više puta građena ali je ili bila razrušena i stradala u požaru 1813.godine. Pо naredbi kneza Milоša,pоred stare crkve, pоdignuta je drvena zvоnara u kojoj su bila postavljena zvona. Danas se u zvоniku Vaznesenjske crkve  među pet zvоna različite veličine i pоrekla nalazi i zvоnо stare Sabоrne crkve, kоje se 15. februara 1830. gоdine оglasilо prvi put, kada je Кneževina Srbija dоbila autоnоmiju. Knez Miloš Obrenović je nakon proglašenja Kneževine Srbije i oslobađanja od Turaka izdao naredbu da se sruši stara crkva koja je već bila oronula i da se sagradi novi hram.

Vaznesenjska crkva građena je na osnovu naredbe kneza Mihaila Obrenovića i mitropolita Mihaila.

Beograd i Srbija danas su se na svim lokacijama zahvalili kraljevskoj porodici Obrenović na ponovnom dolasku na vlast – Terazijska česma, proglašenje Kneževine Srbije i autonomija Srbije – Saborna crkva, slava glavom gradu Srbije ,Beogradu, i gradskoj crkvi na kojem je zvono proglašenja Kneževine Srbije – Vaznesenjska crkva.

Ako ste propustili