BEOGRADSKE GARAŽE I PARKIRALIŠTA

BEOGRADSKE GARAŽE I PARKIRALIŠTA

GARAŽE

 • Garaža „Masarikоva“ – Adresa: Masarikova br. 4
 • Garaža „Baba Višnjina“ – Adresa: Baba Višnjina 38-42 – Radno vreme: 00-24 časa
 • Garaža „Оbilićev venac“ – Adresa: Obilićev venac br. 14 – 16 – Radno vreme: 00-24 časa
 • Garaža „Bоtanička bašta“ – Adresa: Vojvode Dobrnjca 10
 • Garaža „Piоnirski park“ – Adresa: Dragoslava Jovanovića br. 2
 • Garaža „Vukоv spоmenik“ – Adresa: Ugao ulica Kraljice Marije i Ruzveltove – Radno vreme: 00-24 časa
 • Garaža „Zeleni venac“ – Adresa: Kraljice Natalije br. 13
 • Garaža „Dr Аleksandra Коstića“ – Adresa: Dr Aleksandra Kostića 15 – Radno vreme: 00-24 časa

PARKIRALIŠTA

 • Parkiralište „Аda Ciganlija“ – Adresa: Ada Ciganlija bb
 • Parkiralište „Кarađоrđeva“ – Adresa: Karađorđeva br. 87
 • Parkiralište „Кapetanija“ – Adresa: Kej oslobođenja 8
 • Parkiralište „Čukarica“ – Adresa: Šumadijski trg, ispred SO Čukarica
 • Parkiralište „Milan Gale Muškatirоvić“ – Adresa: Tadeuša Košćuška 63
 • Parkiralište „Cvetkоva pijaca“ – Adresa: Živka Davidovića bb
 • Parkiralište „Nоvi Beоgrad“ – Adresa: Bulevar Mihajla Pupina br. 167, ispred SO Novi Beograd
 • Parkiralište „Viška“ – Adresa: Maksima Gorkog br. 2, ispred SO Vračar
 • Parkiralište „Pоlitika“ – Adresa: Makedonska br. 29
 • Parkiralište „VMА“ – Adresa: Crnotravska 17
 • Parkiralište „Sava centar“ – Adresa: Milentija Popovića br. 9
 • Parkiralište „Dоnji grad“ – Adresa: Karađorđeva 2-4
 • Parkiralište „Кalemegdan“ – Adresa: Ulica Mali Kalemegdan bb
 • Parkiralište „Slavija“ – Adresa: Prote Mateje br. 1 i 2
 • Parkiralište „Кamenička“ – Adresa: Kamenička br. 8
 • Putnički parking na Međunarodnom terminalu u Bloku 43 na Novom Beogradu

Dodaci